can

 1. Aziz Demirok

  Modal Verbs Would, could, can, will

  Kibarlık belirten soru cümlelerinde kullanılan fiillere örnekler. Would, Could, Will,Can
 2. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ile ‘may’ arasındaki fark nedir? (rica cümlelerinde)

  Rica cümleleri kurarken hem ‘may’ hem de ‘can’ kullanılabilir, ikisi de cümleye rica anlamı katar . İkisi arasındaki fark ise kullanım yeridir. ‘May’ daha nazik bir şekilde rica etmek için kullanılırken,’can’ daha samimi ortamlarda kullanılır. Mesela patrondan ya da müdürden bir şey rica ederken...
 3. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ile nasıl rica cümleleri kurulur, nasıl cevap verilir?

  Karşımızdaki kişiden bir şey rica etmek için ‘can’ kullanarak rica cümleleri kurabiliriz. 1. Can I open the window? (Pencereyi açabilir miyim?) 2. Can you answer my questions? (benim sorularımı cevaplar mısınız?) 3. Can I turn off the radio? (Radyoyu kapatabilir miyim? Olumlu cevap vermek...
 4. english teacher

  modal verbs: 'can' ile nasıl soru cümle yapılır?

  Karşımızdaki kişiye bir işi yapmaya yeteneği olup olmadığını sorarken, ‘can’ cümlenin başına gelir. Ilk önce ‘can’, arkasından özne ve sonra da eylem getirilerek soru cümlesi kurulur. 1. Can you run fast? (sen hızlı koşabilir misin?) 2. Can tigers run as fast as a cheetah? (kaplanlar, çitalar...
 5. english teacher

  modal verbs: 'can' ile nasıl cümle kurulur?

  Yeteneklerimizi, yapabildiğimiz şeyleri ifade ederken ‘can’ ile cümle kurarız. 1. I can speak English and French. (Ben ingilizce ve Fransızca konuşabilirim.) 2. My wife can cook delicious meals. ( benim eşim bana lezzetli yemekler pişirir.) Yapamadığımız şeyleri ifade ederken de ‘can’t’...
 6. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ve ‘be able to’ arasındaki fark nedir? Nerelerde ‘can’, nerelerde ‘be able to’ ku

  ‘Can’ kullanarak yeteneklerimizi, yapabildiklerimizi ifade ederiz. 1) I can speak four languages. (Ben dört dil konuşabilirim.) 2) My sisters can play the piano. (kızkardeşlerim piyano çalabilirler.) ‘be able to’ kullanarak da yeteneklerimizi ve yapabildiklerimizi ifade edebiliriz. 1) Susan...
Üst