cevap

  1. english teacher

    Modal verbs: ‘can’ ile nasıl rica cümleleri kurulur, nasıl cevap verilir?

    Karşımızdaki kişiden bir şey rica etmek için ‘can’ kullanarak rica cümleleri kurabiliriz. 1. Can I open the window? (Pencereyi açabilir miyim?) 2. Can you answer my questions? (benim sorularımı cevaplar mısınız?) 3. Can I turn off the radio? (Radyoyu kapatabilir miyim? Olumlu cevap vermek...
Üst