could

  1. Aziz Demirok

    Modal Verbs Would, could, can, will

    Kibarlık belirten soru cümlelerinde kullanılan fiillere örnekler. Would, Could, Will,Can
  2. english teacher

    Modal verbs: could ile rica cümleleri nasıl kurulur, nasıl cevap verilir?

    Could ile kurulan rica cümleleri resmiyet ve nezaket belirten durumlarda kullanılır ve ‘could’ cümle başına getirilerek yapılır. Could you help me? (Bana yardım eder misiniz?) Could you give me your identity card? (bana kimlik kartınızı verir misiniz?) Bu sorulara verilebilecek cevaplar...
Üst