cover letter

  1. M

    İş Başvurusu Mektubu

    Opening / açılış To whom it may concern / ilgili kişiye Dear Sir / Madam / sayın bay / bayan Açılışı yaptıktan sonra kısaca neden mektubu yazdığınızı açıklarsınız. Bu bölümde aşağıdaki cümle kalıplarını kullanabilirsiniz: I am writing to express my interest in the position of... I wish to...
Üst