durumlar

  1. english teacher

    Modal verbs: ‘must’ ın kullanıldığı diğer farklı durumlar nelerdir?

    a) Zorunluluk ve gereklilik dışında, fikir yürütme ya da tahminde bulunma gibi durumlarda kullanılabilir. You have been working a lot. You must be tired. ( çok çalışıyorsun, yorulmuş olmalısın.) The restaurant serves interesting meals. It must be an expensive place. (Restoran ilginç...
  2. english teacher

    Articles: ingilizcede ‘the’ nın kullanıldığı özel durumlar nelerdir?

    Coğrafi isimlerden önce ‘the’ kullanılır. The Black Sea Region (Karadeniz Bölgesi) The Kızılırmak Doğada tek olan şeylerin isimlerinden önce kullanılır. The moon (ay) The sky (gökyüzü) The world (dünya) The sun (güneş)
Üst