modal

 1. english teacher

  Modal verbs: must ve have/has to arasındaki fark nedir?

  'must' ve 'have/has to' zorunluluklarda ve gerekliliklerde kullanılır. aralarındaki fark ise şu şekildedir: İçeriden, içimizden gelen zorunluluklar için ''must'' Dışarıdan kaynaklanan zorunluluklar için ''have / has to'' kullanılır. ‘must’ ile yapılan cümlelerde bir zorunluluk vardır...
 2. english teacher

  Modal verbs: could ile rica cümleleri nasıl kurulur, nasıl cevap verilir?

  Could ile kurulan rica cümleleri resmiyet ve nezaket belirten durumlarda kullanılır ve ‘could’ cümle başına getirilerek yapılır. Could you help me? (Bana yardım eder misiniz?) Could you give me your identity card? (bana kimlik kartınızı verir misiniz?) Bu sorulara verilebilecek cevaplar...
 3. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ile ‘may’ arasındaki fark nedir? (rica cümlelerinde)

  Rica cümleleri kurarken hem ‘may’ hem de ‘can’ kullanılabilir, ikisi de cümleye rica anlamı katar . İkisi arasındaki fark ise kullanım yeridir. ‘May’ daha nazik bir şekilde rica etmek için kullanılırken,’can’ daha samimi ortamlarda kullanılır. Mesela patrondan ya da müdürden bir şey rica ederken...
 4. english teacher

  Modal verbs: ‘may’ ile rica cümleleri nasıl kurulur?

  ‘may’ ile rica cümleleri kurarken 'may' cümle başına gelir. 1. May I use your computer? (Bilgisayarınızı kullanabilir miyim?) 2. May I help you, sir? (Size yardım edebilir miyim efendim?)
 5. english teacher

  Modal verbs: ‘might’ ile rica cümleleri nasıl kurulur?

  ‘Might I’ İngilizcede (İngiliz İngilizcesinde) ricada bulunurken kullanılır fakat çok resmi ortamlarda kullanıldığı için normal durumlarda pek kullanılmaz. 1. Might I see your invitation card, please? ( davetiyenizi görebilir miyim lütfen?) 2. Might I see your entrance card, please? (giriş...
 6. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ile nasıl rica cümleleri kurulur, nasıl cevap verilir?

  Karşımızdaki kişiden bir şey rica etmek için ‘can’ kullanarak rica cümleleri kurabiliriz. 1. Can I open the window? (Pencereyi açabilir miyim?) 2. Can you answer my questions? (benim sorularımı cevaplar mısınız?) 3. Can I turn off the radio? (Radyoyu kapatabilir miyim? Olumlu cevap vermek...
 7. english teacher

  modal verbs: 'can' ile nasıl soru cümle yapılır?

  Karşımızdaki kişiye bir işi yapmaya yeteneği olup olmadığını sorarken, ‘can’ cümlenin başına gelir. Ilk önce ‘can’, arkasından özne ve sonra da eylem getirilerek soru cümlesi kurulur. 1. Can you run fast? (sen hızlı koşabilir misin?) 2. Can tigers run as fast as a cheetah? (kaplanlar, çitalar...
 8. english teacher

  modal verbs: 'can' ile nasıl cümle kurulur?

  Yeteneklerimizi, yapabildiğimiz şeyleri ifade ederken ‘can’ ile cümle kurarız. 1. I can speak English and French. (Ben ingilizce ve Fransızca konuşabilirim.) 2. My wife can cook delicious meals. ( benim eşim bana lezzetli yemekler pişirir.) Yapamadığımız şeyleri ifade ederken de ‘can’t’...
 9. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ve ‘be able to’ arasındaki fark nedir? Nerelerde ‘can’, nerelerde ‘be able to’ ku

  ‘Can’ kullanarak yeteneklerimizi, yapabildiklerimizi ifade ederiz. 1) I can speak four languages. (Ben dört dil konuşabilirim.) 2) My sisters can play the piano. (kızkardeşlerim piyano çalabilirler.) ‘be able to’ kullanarak da yeteneklerimizi ve yapabildiklerimizi ifade edebiliriz. 1) Susan...
 10. english teacher

  Modal verbs: tag questions nasıl yapılır?

  ‘can, should, must’gibi yardımcı fiiller ile tag questions (eklenti soru) yaparken eğer cümle olumlu ise; eklenti sorumuz olumsuz, eğer cümle olumsuz ise; eklenti sorumuz olumlu olmalıdır. · Elif can speak French, can’t she? (Elif Fransızca konuşabilir, değil mi?) · John can’t read and write...
Üst