must

 1. english teacher

  Modal verbs: ‘must’ ın kullanıldığı diğer farklı durumlar nelerdir?

  a) Zorunluluk ve gereklilik dışında, fikir yürütme ya da tahminde bulunma gibi durumlarda kullanılabilir. You have been working a lot. You must be tired. ( çok çalışıyorsun, yorulmuş olmalısın.) The restaurant serves interesting meals. It must be an expensive place. (Restoran ilginç...
 2. english teacher

  Modal verbs: must have+past participle nedir, nasıl cümle kurulur?

  Bildiğimiz gibi ‘must’ zorunluluk ya da gereklilik bildiren yardımcı fiildir. ‘must have+past participle’ ise geçmişle ilgili fikir yürütme ya da tahminde bulunma anlamında kullanılır. 1. There is no milk in the fridge, my little sister must have drunk all the milk.(Buzdolabında hiç süt yok...
 3. english teacher

  Modal verbs: must ve have/has to arasındaki fark nedir?

  'must' ve 'have/has to' zorunluluklarda ve gerekliliklerde kullanılır. aralarındaki fark ise şu şekildedir: İçeriden, içimizden gelen zorunluluklar için ''must'' Dışarıdan kaynaklanan zorunluluklar için ''have / has to'' kullanılır. ‘must’ ile yapılan cümlelerde bir zorunluluk vardır...
Üst