nasıl

 1. english teacher

  Modal verbs: must have+past participle nedir, nasıl cümle kurulur?

  Bildiğimiz gibi ‘must’ zorunluluk ya da gereklilik bildiren yardımcı fiildir. ‘must have+past participle’ ise geçmişle ilgili fikir yürütme ya da tahminde bulunma anlamında kullanılır. 1. There is no milk in the fridge, my little sister must have drunk all the milk.(Buzdolabında hiç süt yok...
 2. english teacher

  Modal verbs: ‘should/shouldn't have+past participle’ nedir, nasıl cümle kurulur?

  'Should have +past participle' geçmişte yapılması ya da olması gereken ama yapılmayan, olmayan olaylar için kullanılır. Geçmişle alakalı bir eleştiri söz konusudur. 1. I should have studied hard for your Maths exam. I couldn’t get high marks. (Matematik sınavıma daha çok çalışmalıydım. Yüksek...
 3. english teacher

  Modal verbs: could ile rica cümleleri nasıl kurulur, nasıl cevap verilir?

  Could ile kurulan rica cümleleri resmiyet ve nezaket belirten durumlarda kullanılır ve ‘could’ cümle başına getirilerek yapılır. Could you help me? (Bana yardım eder misiniz?) Could you give me your identity card? (bana kimlik kartınızı verir misiniz?) Bu sorulara verilebilecek cevaplar...
 4. english teacher

  Modal verbs: ‘may’ ile rica cümleleri nasıl kurulur?

  ‘may’ ile rica cümleleri kurarken 'may' cümle başına gelir. 1. May I use your computer? (Bilgisayarınızı kullanabilir miyim?) 2. May I help you, sir? (Size yardım edebilir miyim efendim?)
 5. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ile nasıl rica cümleleri kurulur, nasıl cevap verilir?

  Karşımızdaki kişiden bir şey rica etmek için ‘can’ kullanarak rica cümleleri kurabiliriz. 1. Can I open the window? (Pencereyi açabilir miyim?) 2. Can you answer my questions? (benim sorularımı cevaplar mısınız?) 3. Can I turn off the radio? (Radyoyu kapatabilir miyim? Olumlu cevap vermek...
 6. english teacher

  modal verbs: 'can' ile nasıl soru cümle yapılır?

  Karşımızdaki kişiye bir işi yapmaya yeteneği olup olmadığını sorarken, ‘can’ cümlenin başına gelir. Ilk önce ‘can’, arkasından özne ve sonra da eylem getirilerek soru cümlesi kurulur. 1. Can you run fast? (sen hızlı koşabilir misin?) 2. Can tigers run as fast as a cheetah? (kaplanlar, çitalar...
 7. english teacher

  modal verbs: 'can' ile nasıl cümle kurulur?

  Yeteneklerimizi, yapabildiğimiz şeyleri ifade ederken ‘can’ ile cümle kurarız. 1. I can speak English and French. (Ben ingilizce ve Fransızca konuşabilirim.) 2. My wife can cook delicious meals. ( benim eşim bana lezzetli yemekler pişirir.) Yapamadığımız şeyleri ifade ederken de ‘can’t’...
 8. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ve ‘be able to’ arasındaki fark nedir? Nerelerde ‘can’, nerelerde ‘be able to’ ku

  ‘Can’ kullanarak yeteneklerimizi, yapabildiklerimizi ifade ederiz. 1) I can speak four languages. (Ben dört dil konuşabilirim.) 2) My sisters can play the piano. (kızkardeşlerim piyano çalabilirler.) ‘be able to’ kullanarak da yeteneklerimizi ve yapabildiklerimizi ifade edebiliriz. 1) Susan...
 9. english teacher

  Modal verbs: tag questions nasıl yapılır?

  ‘can, should, must’gibi yardımcı fiiller ile tag questions (eklenti soru) yaparken eğer cümle olumlu ise; eklenti sorumuz olumsuz, eğer cümle olumsuz ise; eklenti sorumuz olumlu olmalıdır. · Elif can speak French, can’t she? (Elif Fransızca konuşabilir, değil mi?) · John can’t read and write...
 10. english teacher

  ‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda tag questions nasıl yapılır?

  ‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda (present continuous tense) tag questions yapmak için ‘am-is-are’ kullanılır. I am going to school, aren’t I? ( ben okula gidiyorum, değil mi?) * She isn’t drinking tea, is she?( O(kız) çay içmiyor, öyle mi?) They are eating an hamburger, aren’t they? ( onlar...
 11. english teacher

  ‘to be’ fiili ile geçmiş zamanda ‘tag questions’ nasıl yapılır?

  ‘to be’ fiili geçmiş zamanda ‘was-were’ şeklinde kullanılır ve geçmiş zamanda ‘tag questions’ was-were ile yapılır. Ali was in Berlin, wasn’t he? (Ali Berlin’deydi, değil mi?) I wasn’t poor, was I? (ben fakir değildim, öyle mi?) My friends were happy, were they? (Benim arkadaşlarım mutluydu...
 12. english teacher

  'to be' (am-is-are) fiili ile geniş zamanda 'tag questions' nasıl yapılır?

  ‘to be’ (am-is-are) ile geniş zamanda 'tag questions' (eklenti soru) yapımı şu şekildedir: Eğer cümle olumlu ise, eklenti soru olumsuz olur, eğer cümle olumsuz ise eklenti soru olumlu olur. 1. I am angry, aren’t I? * (ben kızgınım, değil mi?) * 2. I am not hungry, am I? ( ben aç değilim, öyle...
Üst