nedir

 1. english teacher

  Modal verbs: ‘should/shouldn't have+past participle’ nedir, nasıl cümle kurulur?

  'Should have +past participle' geçmişte yapılması ya da olması gereken ama yapılmayan, olmayan olaylar için kullanılır. Geçmişle alakalı bir eleştiri söz konusudur. 1. I should have studied hard for your Maths exam. I couldn’t get high marks. (Matematik sınavıma daha çok çalışmalıydım. Yüksek...
 2. english teacher

  Modal verbs: must ve have/has to arasındaki fark nedir?

  'must' ve 'have/has to' zorunluluklarda ve gerekliliklerde kullanılır. aralarındaki fark ise şu şekildedir: İçeriden, içimizden gelen zorunluluklar için ''must'' Dışarıdan kaynaklanan zorunluluklar için ''have / has to'' kullanılır. ‘must’ ile yapılan cümlelerde bir zorunluluk vardır...
 3. english teacher

  Modal verbs: ‘can’ ile ‘may’ arasındaki fark nedir? (rica cümlelerinde)

  Rica cümleleri kurarken hem ‘may’ hem de ‘can’ kullanılabilir, ikisi de cümleye rica anlamı katar . İkisi arasındaki fark ise kullanım yeridir. ‘May’ daha nazik bir şekilde rica etmek için kullanılırken,’can’ daha samimi ortamlarda kullanılır. Mesela patrondan ya da müdürden bir şey rica ederken...
Üst