participle

  1. english teacher

    Modal verbs: must have+past participle nedir, nasıl cümle kurulur?

    Bildiğimiz gibi ‘must’ zorunluluk ya da gereklilik bildiren yardımcı fiildir. ‘must have+past participle’ ise geçmişle ilgili fikir yürütme ya da tahminde bulunma anlamında kullanılır. 1. There is no milk in the fridge, my little sister must have drunk all the milk.(Buzdolabında hiç süt yok...
  2. english teacher

    Modal verbs: ‘should/shouldn't have+past participle’ nedir, nasıl cümle kurulur?

    'Should have +past participle' geçmişte yapılması ya da olması gereken ama yapılmayan, olmayan olaylar için kullanılır. Geçmişle alakalı bir eleştiri söz konusudur. 1. I should have studied hard for your Maths exam. I couldn’t get high marks. (Matematik sınavıma daha çok çalışmalıydım. Yüksek...
Üst