past

 1. english teacher

  Modal verbs: must have+past participle nedir, nasıl cümle kurulur?

  Bildiğimiz gibi ‘must’ zorunluluk ya da gereklilik bildiren yardımcı fiildir. ‘must have+past participle’ ise geçmişle ilgili fikir yürütme ya da tahminde bulunma anlamında kullanılır. 1. There is no milk in the fridge, my little sister must have drunk all the milk.(Buzdolabında hiç süt yok...
 2. english teacher

  Modal verbs: ‘should/shouldn't have+past participle’ nedir, nasıl cümle kurulur?

  'Should have +past participle' geçmişte yapılması ya da olması gereken ama yapılmayan, olmayan olaylar için kullanılır. Geçmişle alakalı bir eleştiri söz konusudur. 1. I should have studied hard for your Maths exam. I couldn’t get high marks. (Matematik sınavıma daha çok çalışmalıydım. Yüksek...
 3. english teacher

  to be fiili (simple past tense) geçmiş zamanda nasıl kullanılır?

  To be fiili am-is-are, simple past tense yani geçmiş zamanda ‘was-were’ olarak kullanılır. Tekil öznelerle ‘was’, çoğul öznelerle ‘were’ kullanılır. I, he, she, it – was You,we,they- were My sister was.... (benim kız kardeşim,tekil) My sisters were..... (benim kızkardeşim, çoğul) My sister...
Üst