#subject

  1. C

    Dikkat! Özne ve Fiil Uyumu

    İngilizce gramer kuralları arasındaki en temel kurallardan biri de bir cümlenin öznesinin o cümlenin fiiliyle uyumlu olması gerektiğini söyler. İngilizceyi akıcı konuşabilmek için özne-fiil uyumunu anlamak son derece önemlidir. Bir cümlenin öznesi ya tekil ya da çoğul olabilir, bu da fiilin...
Üst