tag

 1. english teacher

  Modal verbs: tag questions nasıl yapılır?

  ‘can, should, must’gibi yardımcı fiiller ile tag questions (eklenti soru) yaparken eğer cümle olumlu ise; eklenti sorumuz olumsuz, eğer cümle olumsuz ise; eklenti sorumuz olumlu olmalıdır. · Elif can speak French, can’t she? (Elif Fransızca konuşabilir, değil mi?) · John can’t read and write...
 2. english teacher

  ‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda tag questions nasıl yapılır?

  ‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda (present continuous tense) tag questions yapmak için ‘am-is-are’ kullanılır. I am going to school, aren’t I? ( ben okula gidiyorum, değil mi?) * She isn’t drinking tea, is she?( O(kız) çay içmiyor, öyle mi?) They are eating an hamburger, aren’t they? ( onlar...
 3. english teacher

  ‘to be’ fiili ile geçmiş zamanda ‘tag questions’ nasıl yapılır?

  ‘to be’ fiili geçmiş zamanda ‘was-were’ şeklinde kullanılır ve geçmiş zamanda ‘tag questions’ was-were ile yapılır. Ali was in Berlin, wasn’t he? (Ali Berlin’deydi, değil mi?) I wasn’t poor, was I? (ben fakir değildim, öyle mi?) My friends were happy, were they? (Benim arkadaşlarım mutluydu...
 4. english teacher

  'to be' (am-is-are) fiili ile geniş zamanda 'tag questions' nasıl yapılır?

  ‘to be’ (am-is-are) ile geniş zamanda 'tag questions' (eklenti soru) yapımı şu şekildedir: Eğer cümle olumlu ise, eklenti soru olumsuz olur, eğer cümle olumsuz ise eklenti soru olumlu olur. 1. I am angry, aren’t I? * (ben kızgınım, değil mi?) * 2. I am not hungry, am I? ( ben aç değilim, öyle...
 5. english teacher

  ‘Aren’t I’ şeklinde bir kullanım var mıdır?

  ‘Aren’t I’ şeklinde bir kullanım vardır. Sadece ‘tag questions’(eklenti soruları) diye adlandırdığımız, ‘değil mi?, tamam mı’anlamı taşıyan bu cümlelerde kullanılır. I am beautiful, aren’t I? ( ben güzelim, değil mi?) I am poor, aren’t I? (ben fakirim, değil mi? Cümlemizin yardımcı fiili...
Üst