tagquestions

  1. english teacher

    'to be' (am-is-are) fiili ile geniş zamanda 'tag questions' nasıl yapılır?

    ‘to be’ (am-is-are) ile geniş zamanda 'tag questions' (eklenti soru) yapımı şu şekildedir: Eğer cümle olumlu ise, eklenti soru olumsuz olur, eğer cümle olumsuz ise eklenti soru olumlu olur. 1. I am angry, aren’t I? * (ben kızgınım, değil mi?) * 2. I am not hungry, am I? ( ben aç değilim, öyle...
  2. english teacher

    ‘Aren’t I’ şeklinde bir kullanım var mıdır?

    ‘Aren’t I’ şeklinde bir kullanım vardır. Sadece ‘tag questions’(eklenti soruları) diye adlandırdığımız, ‘değil mi?, tamam mı’anlamı taşıyan bu cümlelerde kullanılır. I am beautiful, aren’t I? ( ben güzelim, değil mi?) I am poor, aren’t I? (ben fakirim, değil mi? Cümlemizin yardımcı fiili...
Üst