tobe

 1. english teacher

  ‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda tag questions nasıl yapılır?

  ‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda (present continuous tense) tag questions yapmak için ‘am-is-are’ kullanılır. I am going to school, aren’t I? ( ben okula gidiyorum, değil mi?) * She isn’t drinking tea, is she?( O(kız) çay içmiyor, öyle mi?) They are eating an hamburger, aren’t they? ( onlar...
 2. english teacher

  ‘to be’ fiili ile geçmiş zamanda ‘tag questions’ nasıl yapılır?

  ‘to be’ fiili geçmiş zamanda ‘was-were’ şeklinde kullanılır ve geçmiş zamanda ‘tag questions’ was-were ile yapılır. Ali was in Berlin, wasn’t he? (Ali Berlin’deydi, değil mi?) I wasn’t poor, was I? (ben fakir değildim, öyle mi?) My friends were happy, were they? (Benim arkadaşlarım mutluydu...
 3. english teacher

  To be (am-is-are) nerelerde kullanılır?

  to be (am-is-are); nesnelerin özelliklerini ya da bulundukları yeri belirtmek için kullanılır. Bu cümleler eylem cümlesi değildir çünkü hareket (gitmek, oynamak, koşmak ...) ya da iş, oluş bildirmezler. ‘-dır, -dir’ anlamı taşırlar. Olumsuz yapmak için yardımcı fiile 'not' eki getirilir...
Üst