tobe(am-is-are)

 1. english teacher

  to be fiili (simple past tense) geçmiş zamanda nasıl kullanılır?

  To be fiili am-is-are, simple past tense yani geçmiş zamanda ‘was-were’ olarak kullanılır. Tekil öznelerle ‘was’, çoğul öznelerle ‘were’ kullanılır. I, he, she, it – was You,we,they- were My sister was.... (benim kız kardeşim,tekil) My sisters were..... (benim kızkardeşim, çoğul) My sister...
 2. english teacher

  'to be' fiilinin zamirlere göre dağılımı nasıldır?

  Tekil isimlerde ‘is’ çoğul isimlerde ‘are kullanılır. ‘am’ sadece ‘I’ öznesi ile birlikte kullanılır. I –am He/she/it – is We/you/they- are Ayşe is ...... (tekil) Ayşe and mehmet are....... (çoğul) my friend is .....(arkadaşım, tekil) my friends are... (arkadaşlarım, çoğul)
 3. english teacher

  To be (am-is-are) nerelerde kullanılır?

  to be (am-is-are); nesnelerin özelliklerini ya da bulundukları yeri belirtmek için kullanılır. Bu cümleler eylem cümlesi değildir çünkü hareket (gitmek, oynamak, koşmak ...) ya da iş, oluş bildirmezler. ‘-dır, -dir’ anlamı taşırlar. Olumsuz yapmak için yardımcı fiile 'not' eki getirilir...
Üst