10 İngilizce ifade İngilizce ünlemler videosu

#1
Interjections yani ünlemler; sevinç, üzüntü, şaşkınlık korku gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Gramer yönünden bir ifade etmeseler de günlük konuşma dilinde oldukça fazla kullanılırlar.
Bazı ünlem örnekleri:

memnuniyet ifade etmek için: "Ah, that feels good."

şaşkınlığı ifade etmek için: "Ah! I've won!"

acımayı ifade etmek için: "Alas, she's dead now."

bir şeyin tekrar edilmesini istemek için: "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."

 
Üst