A.M. ve P.M. Kullanımı Nasıldır?

#1
"A.M." latince bir kelime olan ante meridiem'in kısaltılmış şeklidir. Öğleden önce anlamına gelir. Günün 12 saatlik bölüme bölündüğü gösterimde, öğleden önce saatlerin sonuna eklenir.
"P.M." de latince Post meridiem kelimesinin kısaltılmış şeklidir Öğleden sonra anlamına gelir. Günün 12 saatlik bölüme bölündüğü gösterimde, öğleden sonra saatlerin sonuna eklenir.
"AM" ve "PM" kısaltmalarının ülkeye göre bazen büyük harfle “ AM ve PM”, bazen küçük harfle “am ve pm” bazende “a.m. ve p.m.” şeklinde yazıldığı görülür. Cambridge üniversitesinin sözlüğünde “a.m. ve p.m. “ şeklinde yazıldığı belirtilmektedir. İngilizcede "AM" ve "PM" kısaltmaları sadece 12 saatlik zaman dilimini belirmek için kullanılır. Örneğin hiç bir zaman 22:30 p.m. demeyiz. Bunun yerine 10:30 p.m. kullanırız.

"AM", " PM" farkı konusunu kısaca özetleyecek olursak;

  • 00.00 – 12. 00 zaman dilimleri arasında "AM" kullanırken,
  • 12.00 – 00.00 zaman dilimleri arasında ise "PM" kullanılır.
Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise; saat 12’lerdir. Saat 12’lerde "AM", " PM" farkı kullanılmaz. Onun yerine, daha kalıp cümleler halinde saat belirtilir. "AM", " PM" farkı konusunda öğlen 12 için cümle kalıpları;

“It is twelve o’clock” ya da “It is twelve (12.00)” ifadeleri kullanılır.

Akşam 12 için ise cümle kalıpları;

“It is midnight” ifadesi kullanılır.

Örnek Cümleler:

Is 5 PM. OK for you? – Saat 17.00 senin için uygun mu?

How about we arrange the meeting at 5 pm? – (Toplantıyı saat 17.00’a ayarlamaya ne dersin?)

The next screening will begin at 8.15 pm. – (Bir sonraki seans, saat 20.15’te başlayacak.)

I always prefer to go to bed at 11.00 pm. – (Her akşam saat 23.00’da yatağa gitmeyi tercih ediyorum.)

It’s 08.00 a.m. – (Sabah 8)

It’s 9.30 pm. – (Saat 21.30)

I get up at 6.00 am, every morning. – (Her sabah saat 6’da kalkarım.)

The meeting will take place between 2.30 pm and 4.30 pm. – (Toplantı 14.30 ve 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.)

We will be there at 12.30 pm. – (Öğlen 12.30’da orada olacağız.)

I’m usually awake by 8:00 a.m. – (Sabah saat sekizde genellikle uyanığımdır.)

He can only stay up to 11.00 pm. – (O, saat 23.00’a kadar kalabilir.)

I’m planning to get there by 3.45 pm. – (Saat 15.45’te varmayı planlıyorum.)

The library is open from 9 a.m. to 11:00 a.m. on Saturdays -- (Cumartesi günleri kütüphane sabah 09:00 ile 11:00 arasında açıktır.)

I work from 4:00 p.m. to 11:00 p.m.-- (Öğleden sonra saat 4 ila 11 saatleri arasında çalışıyorum.)

I always go to bed at 10:00 p.m.-- (Akşamları daima saat 10 da yatarım.)

Breakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m. – (Kahvaltı sabah 7:30 ile 11:00 arasında verilmektedir.)

The doctor receives his patients between 3:00 p.m. and 6:00 p.m. – (Doktor öğleden sonra saat 3 ile 6 arası hasta Kabul ediyor.)

School begins at 8:10 a.m. – (Okul saat 8:10 başlıyor.)

The water will be cut off tomorrow from 1 p.m. to 3 p.m. due to construction work.-- (İnşaat nedeniyle yarın sular öğleyin 1 ile 3 arası kesilecek.)


İngilizcede saatler konusu ile ilgili daha detaylı bilgi için sitemizde bulunan diğer yazılara göz atabilirsiniz.
https://ingilizcebankasi.com/ingilizce-saatler-a-m-p-m-what-time-sorulari-cevaplari-konu-anlatimi/
 
Üst