Affect ve Effect Arasındaki Fark

#1
Birçok öğrencinin kafasını karıştıran iki kelime Affect ve Effect aynı gibi dursa da, aslında onları birbirinden ayıran çok önemli bir fark vardır.

Affect: Bir yüklemdir ve 'etkilemek' anlamına gelir. Affect öznenin yaptığı, bir şeyin üstünde etki bırakma eylemini anlatır. Affect kelimesi 'ne/kim etkiledi' sorusunda kullanmamız gereken kelimedir.

Örnek:
-My mood affected the party badly.

(Moralim partiyi kötü etkiledi.)

-The weather severely affected the match.
(Hava maçı çok kötü etkiledi.)

-This decision will not affect you.

(Bu karar seni etkilemeyecek.)

The children were deeply affected.
(Çocuklar derinden etkilenmişti.)

Smoking affects our health.

(Sigara içmek sağlığımızı etkiler.)

Effect: Bir isimdir ve yapılan bir eylemin 'sonucu' veya 'etkisi' anlamında kullanılır. Kısacası 'effect', 'affect'in' sonucudur. 'Effect' 'ne/kim etkilendi' sorusunda kullanmamız gereken kelimedir.

Örnek:

-The overall effect was surprising.

(Genel etki şaşırtıcıydı.)

-Her grade had a surprising effect on Tati.

(Notunun Tati üzerinde şaşırtıcı bir etkisi olmuştu.)

-This song has a very calming effect.

(Bu şarkının çok sakinleştirici bir etkisi var.)

-This medicine has no side effects.

(Bu ilacın hiçbir yan etkisi yoktur.)
 
Üst