‘Aren’t I’ şeklinde bir kullanım var mıdır?

#1
‘Aren’t I’ şeklinde bir kullanım vardır. Sadece ‘tag questions’(eklenti soruları) diye adlandırdığımız, ‘değil mi?, tamam mı’anlamı taşıyan bu cümlelerde kullanılır.

I am beautiful, aren’t I? ( ben güzelim, değil mi?)
I am poor, aren’t I? (ben fakirim, değil mi?
  • Cümlemizin yardımcı fiili ‘am’ olduğu halde ‘amn’t’ yardımcı fiili bulunmadığı için aren’t kullanılır.
 
Üst