Aykırı Ortaçlara Dikkat

#1
Ortaçlar (fiil kökenli sözcükler) sıklıkla bir cümleye, ikincil bir tümce eklemek için kullanılır.

* Doing my homework, I noticed that a few of my notes were missing. ( Ödevimi yaparken notlarımdan bazılarının kayıp olduğunu fark ettim. )

* That little girl, having dropped her ice cream, is crying uncontrollably. ( Dondurmasını düşüren o küçük kız kontrolsüz bir şekilde ağlıyor. )

* Born in Canada, he spoke English flawlessly. ( Kanada’da doğmuş bir kişi olarak mükemmel bir İngilizce konuştu. )

Bu durumlarda ortaçlar her zaman cümlenin öznesi ile ilgilidir. Bunlar öznenin gerçekleştirdiği eylemi ya da öznenin içinde bulunduğu durumu tanımlar.
Yukarıdaki örnekler eğer şu şekillerde yazılmış olsalardı yine aynı anlama sahip olurlardı:

* While I was doing my homework, I noticed that a few of my notes were missing. ( Ödevimi yaparken notlarımdan bazılarının kayıp olduğunu fark ettim. )

* That little girl has dropped her ice cream and is crying uncontrollably. ( O küçük kız dondurmasını düşürdü ve kontrolsüz bir şekilde ağlıyor. )

* Because he was born in Canada, he spoke English flawlessly. ( Kanada’da doğduğu için mükemmel bir İngilizce konuştu. )

Aykırı ortaçlar İngilizce öğrenenler için bazı sorunlar yaratabilir; bunlar, özne-ortaç ilişkisini kolaylıkla unutmamıza ya da karıştırmamıza neden olabilir. İngilizce öğrenenlerin ( ve anadili İngilizce olanların dahi! ) düştüğü yaygın hatalardan biri, cümlenin nesnesiyle ilişkisi olmayan bir ortaç kullanmaktır (bir aykırı ortaç).

* Walking to the university, the rain started to fall, so he opened his umbrella.
Bu cümle hatalıdır! Üniversiteye yürüyenin rain (yağmur) değil , he (o) olduğu açıktır. Bu cümlenin doğru gramer ile yazılmış hali şu olacaktır:

Walking to the university, he opened his umbrella, because the rain started to fall. ( Üniversiteye yürürken yağmur başladığı için şemsiyesini açtı. )

Başka bir hata örneği ise:

* Having traveled around the world, few countries impressed me more than New Zealand.
Burada aykırı bağlaç, dünyayı dolaşmış olan şeyin ülkelermiş gibi anlaşılmasına neden oluyor. Bu cümleyi şu şekilde yazarak düzeltebiliriz:

Having traveled around the world, I was impressed by few countries more than New Zealand. ( Dünyayı gezmiş biri olarak Yeni Zelanda’dan daha etkileyici az sayıda ülkeyle karşılaştım. )
ya da şu şekilde:
Few countries impressed me more than New Zealand during my travels around the world. ( Dünya seyahatlerin sırasında az sayıda ülke bende Yeni Zelanda’dan daha iyi bir izlenim bıraktı. )

Görüldüğü gibi aykırı ortaçlar yazılarınızı kötü etkileyen kafa karıştırıcı ve gramer açısından hatalı cümleler doğurur. Bundan dolayı aykırı ortaçlardan sakınılmalıdır.
 
Üst