Bu 5 İngilizce Cümledeki Gramer Hatalarını Bulun! Kendinizi Deneyin!

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Şimdi sizinle 5 İngilizce cümleye göz atacağız.
Her cümlenin içinde birer gramer hatası saklı.
Bakalım kendi kendinize bu hataları bulabilecek misiniz?

  1. A lot of the people is upset with the government's decision.
  2. I taked a cool shower before I went to bed.
  3. Jane gave me some good advise.
  4. My daughter said she saw a strange dream last night
  5. She sat besides me on the bus.
Yanlışları bulabildiniz mi?
Bulamadıysanız da sorun değil.
Şimdi sizinle beraber hatalara göz atacağız.

CEVAPLAR

1)A lot of people bir çok insan manasına gelir. "A lot of" kalıbı hem countable hem de uncountable kelimelerle kullanıbilen çokluk belirten bir kalıptır.
Fakat bildiğiniz gibi "people" kelimesi insanlar manasına gelir ve "person"(insan) kelimesinin çoğul halidir. İsim cümlelerinde asıl fiil olarak kullanılan ve "olmak" manasına gelen to be fiili çoğul isimlerde "is" değil "are" olarak çekilir. Bu sebepten cümlenin doğrusu aşağıdaki gibi olmalıdır.
"A lot of people are upset...."

2)İngilizcede geçmiş zamanda fiiller çeşitli değişiklikler gösterirler. Fiiller gösterdikleri değişikliklere göre düzenli ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiiller geçmiş zamanda yanlarına hep -(e)d takısı alırken(play-played gibi) düzensiz fiiller belli bir kurala uymazlar. 2.cümlede kullanılan "take" fiili şayet düzenli bir fiil olsaydı cümlemiz doğru olurdu fakat ne yazık ki take düzensiz bir fiil ve geçmiş zamandaki doğru çekimi "took". Dolayısıyla cümle aslında şu şekilde kurulmalıydı:
"I took a cool shower..."

3)Bu cümlede bir yazım hatası bulunmaktadır. "Jane bana tavsiyede bulundu" anlamı verilmek istenen bu cümlede tavsiye manasına gelen "advice" kelimesi "advise" olarak yanlış yazılmıştır. Cümlenin doğrusu şu şekilde olmalıydı:
"Jane gave me some good advice."

4)Bu cümlede "Kızım dün gece kötü bir rüya gördüğünü söyledi." denmek istenmiş fakat İngilizcede rüya görmek için "see" fiili kullanılmaz. Bu anlamı vermek için kullanılması gereken doğru kalıp "have a dream" dir. Bu sebepten cümlenin doğrusu şu şekilde olmalıydı:
"My daughter said that she had a bad dream..."

5)Bu cümledeki hatayı bulmak için beside ve besides kelimeleri arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Bu iki kelime her ne kadar birbirine çok benzese de anlamları aslında cümle içinde oldukça farklı.Peki nasıl mı? Öğrenmek için tıklayın.
 
Üst