Dikkat! Özne ve Fiil Uyumu

#1
İngilizce gramer kuralları arasındaki en temel kurallardan biri de bir cümlenin öznesinin o cümlenin fiiliyle uyumlu olması gerektiğini söyler. İngilizceyi akıcı konuşabilmek için özne-fiil uyumunu anlamak son derece önemlidir.
Bir cümlenin öznesi ya tekil ya da çoğul olabilir, bu da fiilin alacağı biçimi belirler.
Örneğin:
*She likes pizza. (O pizza [yemeyi] sever.)
*They like burgers. (Onlar hamburger [yemeyi] severler.)

Bunlar bir tümcecik içeren (özne + fiil) basit cümlelerdir.
"And" ile birbirine bağlanmış birden fazla özne varsa bu, çoğul kullanımı gerektiren bir bileşik öznedir:

*Lily and Tom want to order pizza. (They want to order pizza.) (Lily ve Tom [onlar] pizza sipariş etmek istiyorlar.)
*Matt and I are going for a walk. (We are going for a walk.) (Matt ve ben [biz] yürüyüşe çıkıyoruz.)
*A book, a few cards and pencils were on the table. (They were on the table.) (Masada bir kitap, birkaç kart ve kalemler [onlar] vardı.)

İşte burada olaylar karmaşık bir hal alıyor. Bazen özneyi takip eden ve along with, together with, as well as, such as gibi ifadelerle başlayan ek bilgiler bulunur.
Bunlar özneyi bileşik özne yapmaz ve çoğul fiil kullanımını gerektirmez.

*Lily, just like Tom, wants to order pizza. (She wants to order pizza. So does Tom.)
Tıpkı Tom gibi Lily de pizza sipariş etmek istiyor.
*I, together with Matt, am going for a walk. (I am going for a walk. Matt is going with me.)
Matt ile birlikte yürüyüşe çıkıyorum.
Bu tuhaf cümleye ve Matt and I gibi bir bileşik öznenin kullanımının tercih edilebileceğine dikkat et.
*A book, along with a few cards and pencils, was on the table. (A book was on the table. There were also a few cards and pencils.)
Masada, bir kitabın yanı sıra birkaç kart ve kalem vardı.

Bu cümle parçalarının kolaylıklar kaldırılabilecek ek bilgiler verdiği gözünden kaçmasın. Eğer kaldırılsaydılar bu cümle fazla bilgi içermezdi ama yine de gramer açısından doğru olurdu.
Özne ve fiil uyumunu kontrol etmenin kolay bir yolu da özne yerine, yukarıda ilk cümlede yaptığımız gibi uygun bir zamir koymaktır.

*Lily, just like Tom, wants to order pizza. (She wants to order pizza.)
Tıpkı Tom gibi Lily de pizza sipariş etmek istiyor.
*Lily and Tom want to order pizza. (They want to order pizza.)
Lily ve Tom [onlar] pizza sipariş etmek istiyor.

Eğer cümle bu değişikliğe rağmen akla yatkınsa kullandığın özne ile fiil uyumludur!

Özne ve fiil ile ilgili daha farklı konular için aşağıdaki linklere tıklayınız.
https://ingilizcebankasi.com/ozne-nesne-ve-cumle-tamamlayicilar/
https://ingilizcebankasi.com/ingilizce-bag-fiiller-ve-ozne-tamamlayicilar/
 
Üst