How many bad boys are there in your class? İngilizce Türkçe Tercüme

#1
İngilizce Türkçe Soru-Cevap Tercümeleri

How many bad boys are there in your class? (Sınıfında kaç tane yaramaz çocuk var?)
A couple of them. (Birkaç tane.)
 
Üst