I ve Me Kullanılanımı

#1
I ve Me birbirinin yerine kullanılamaz. Bunlar farklı gramer yapıları içerisinde kullanılır.

Örneğin;
Matt and I went for a walk. (Doğru)
Matt and me went for a walk. (Yanlış)

İkinci kullanım yanlış olsa da anadili İngilizce olan insanlar bile günlük konuşmalarında bu hatayı yapıyor.

I, bir cümlenin öznesi işlevi gören bir zamirdir. İlk örnekte
"Matt and I went for a walk" (hem I hem de Matt cümlenin öznesiyken went cümlenin fiilidir.)
I know Sue (Sue'yu tanıyorum.)

Me, ise bir cümlenin nesnesi işlevi gören bir zamirdir. Eylemi bir başkası gerçekleştirdiği zaman "me" kullanılır. Yukarıdaki örneğe düzeltmek istersek eğer şöyle diyebiliriz:
"Matt took me for a walk" (Matt cümlenin öznesi ve me'de cümlenin nesnesidir.)
Sue knows me (Sue beni tanır.)
Örnekler;
*My sister helps me always with my homework
Kız kardeşim daima bana ev ödevimde yardım eder
 
Son düzenleme:
Üst