İngilizce "All" ve "Whole" Kullanımı

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Bu iki kelime de genellikle aynı manaya gelir.
"Tüm" ya da "hepsi" "her" şeklinde kullanılabilir.
Fakat bu kelimelerin kullanımında küçük gramer farklılıkları görülür.
Beraber bunlara göz atalım.

1) "The" İle Kullanımı:
- All cümlede "the" kelimesinden önce kullanılır.
She calls me all the time. (O beni her zaman arar.)
-Whole cümlede the kelimesinden önce kullanılır.
-I was listening you the whole time. (Bunca zaman seni dinliyordum.)

2) İyelik Sıfatları İle Kullanımı (my,your,his,her,our,their)
-All cümlede iyelik sıfatlarından önce kullanılır.
I studied hard all my life. (Tüm hayatım boyunca çok çalıştım.)
-Whole cümlede iyelik sıfatlarından sonra kullanılır.
My whole life I studied to be a doctor.(Tüm hayatım boyunca doktor olmak için çalıştım.)

3)Tekil İsimler İle:
Tekil isimler ile sadece "whole" kullanılır ve cümlede "the" kullanılıyor olması gerekir.
The whole world knows he's a criminal. (Onun bir suçlu olduğunu tüm dünya biliyor.)

4)Uncountable(Sayılamaz) İsimlerle:
Genellikle "all" kullanılır. Fakat "the whole of the..." kalıbını kullanabiliriz.
I need all information(Tüm bilgiye ihtiyacım var.)
I will use the whole of the milk. (Sütün hepsini kullanacağım.)
 
Üst