İngilizce "Beside" ve "Besides" Kelimelerinin Farkı

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Bu iki kelime telaffuzları,yazılışları ve anlamları birbirine çok benzediğinden genellikle yanlış kullanılır.
"Beside" yanında,bitişiğinde manasına gelir ve bir edattır.
"Besides" ise cümlede "ayrıca,dahası, de/da,üstelik" "ek olarak,ilaveten" ya da "haricinde" manalarına gelir ve hem edat hem de zarf olarak kullanılabilir.

Beside: next to(bitişiğinde)
  • Her house is beside mine. (Onun evi benimkinin bitişiğinde.)
  • He sat beside me.(Yanıma oturdu.)
Besides:

1)Besides eğer bir edat olarak kullanılıyorsa:
Bu durumda "ek olarak,"ilaveten" ya da "haricinde" manalarına gelir ve aşağıdaki gibi kullanılır:

  • What languages can you speak besides English? (İngilizceye ek olarak hangi dilleri konuşabiliyorsun?)
  • Who was there besides Jane? (Jane haricinde orada kim vardı?)

2)Besides eğer zarf olarak kullanılıyorsa:
Bu durumda cümleye "ayrıca,dahası,üstelik ya da de/da" anlamlarını verir.
  • He was not well prepared for the interview.Besides, he was very late. (Mülakata iyi hazırlanmamıştır. Üstelik geç kaldı."
  • I didn't come to the party because I was very tired. Besides,noone personally invited me. (Çok yorgun olduğum için partiye gelmedim. Ayrıca kimse beni şahsen davet etmedi.)
 
Üst