İngilizce Countable&Uncountable/Sayılabilir&Sayılamaz İsimleri Kullanırken Hangi Kurallara Uymalıyız?

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Countable İsimler:
Bu isimler İngilizcede "sayılabilir" olarak kabul edilen isimlerdir.
Örneğin: Apple, Film, Book, Bags vs.

Bir isim countable kabul ediliyorsa o zaman çoğul yapılabilir.
Ya da tekil olarak kullanılabilir.

Bu sebepten countable isimlerle aşağıdaki kelimeleri kullanabiliyoruz.
1)A/AN:
Bu kelime bir ismin tekil olduğunu belirtmek için kullandığımız bir edattır.
SADECE countable isimlerle kullanılır.

An apple (Bir elma)
A car. (Bir araba)

2)A FEW:
A few bir "az" miktarda olduğunu belirtmek için "bir kaç tane" manasına
gelen bir kalıptır. SADECE countable isimlerle kullanılır.

A few pens(Bir kaç tane kalem)
A few flowers(Bir kaç tane çiçek)

3)SOME:
Bir şeyin "çok" değil fakat ihtiyacı karşılayacak kadar olduğunu belirtmek
için kullanılan kelimedir.
Hem countable hem uncountable isimlerle kullanılabilir.

I need some apples.(Elma lazım bana.) (Countable.)
I need some coffee.(Kahve lazım bana.) (Uncountable.)

4)MANY/LOTS OF/A LOT OF:
Bir şeyin çok fazla olduğunu belirtmek için kullandığımız kalıplardır.
Many sadece countable ve çoğul isimlerle kullanılır.
Aynı zamanda kaç tane sorusunu sormak için de "many" kelimesini kullanmamız gerekir.
"How many eggs are there in the fridge?" (Dolapta kaç yumurta var?)

LOTS OF VE A LOT OF yine aynı manaya gelir fakat hem countable hem uncountable isimlerle
kullanılabilir.

"Kaç tane?" sorusunu sormak için KULLANILMAZ.

I've got lots of time. (Çok zamanım var.) (Uncountable.)
I've got a lot of books in my room. (Odamda bir sürü kitap var.) (Countable.)

ANY: Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde any hem countable hem
uncountable isimlerle kullanılabilir.
"Hiç" manasına gelir.

Have you got any brothers or sisters? (Hiç kız ya da erkek kardeşin var mı?) (Countable,soru cümlesi.)
I don't have any brothers or sisters. (Hiç kız ya da erkek kardeşim yok.)(Countable,olumsuz cümle)

Have you got any information about the issue? (Bu sorunla ilgili hiçbir bilgin var mı?)
No, I don't have any information. (Hayır,hiçbir bilgim yok.)

Uncountable İsimlerle Kullanılabilen Kelimeler:
Uncountable isimler İngilizcede sayılamaz kabul edilen isimlerdir.
Çok taneli şeyler (Örneğin pirinç)
Ya da sıvı maddeler (Su,kahve,kola) gibi kelimeler genellikle
"uncountable" kabul edilir.

Sayılamaz kabul edildiği için tekil ya da çoğul edat ya da eklerle kullanılamaz.
Yani bu isimler başlarına a/an ya da sonlarına -s takısı alamazlar.

Uncountable isimlere örnek:
Advice(tavsiye), Information(bilgi), Hair (Saç), Sıvı maddeler vs..

Yukarıda bahsettiğimiz hem countable hem uncountable ile kullanılabilen kelimelerin dışında
sadece "uncountable" isimlerle kullanılabilen bazı kelimeler.

1)MUCH:
"Many" kelimesi yerinde uncountable isimlerde aynı işlevde "much" kelimesini kullanırız.
Bir şeyin çok fazla olduğunu belirtmek istiyorsak ya da "Ne kadar?" sorusunu sormak istiyorsak
bu kelimeyi tercih etmeliyiz.

"She has got so much money." (Onun çok parası var.)
"How much time we've got left?" (Ne kadar zamanımız kaldı?)

2)A LITTLE:
Bir şeyin çok az miktarda olduğunu belirtmek istiyorsak uncountable isimlerde
"a little" kalıbını kullanmamız gerekiyor.

"She's got a little money." (Onun azıcık parası var.)
"We have got a little information about the subject." (Bu konuyla ilgili çok az bilgimiz var.)

Countable&Uncountable isimlerle ilgili daha çok bilgi için tıklayın.
 
Üst