İngilizce Geometrik Şekiller (Shapes)

#1
Şekiller (Shapes)

İngilizce şekiller, günlük yaşamda zaman zaman kullanmamız gerekebilen kalıplar. Geometrik şekilleri İngilizce olarak bilmek kuşkusuz ki büyük artı. Bir şeyi anlatırken, tarif ederken şekillerden sıkça faydalanıyoruz. Bu nedenle sizin de hakim olmanız adına, İngilizce şekilleri Türkçeleri ile birlikte verdik. Umarız işinize yarar…

Angle: Açı

Obtuse angle: Geniş açı

Ocute angle: Dar açı

Line (Layn): Çizgi

Circle (Sörkıl): Daire

Diameter: Çap

Straight line: Düz çizgi

Radius: Yarıçap

Arc: Yay

Centre: Merkez

Rectangle (Rektengìl): Dikdörtgen

Rhombus (Rahmbıs): Eşkenar dörtgen

Diamond (Daymın): Elmas, Baklava şekli

Curve: Eğri

Square (Sîkuır): Kare

Cone: Koni

Cube (Kūb): Küp

Pyramide: Piramit

Cylinder: Silindir

Triangle (trayenggıl):Üçgen

Trapezoid (tırapizoid): Yamuk

Pentagon (Pentigân): Beşgen

Hexagon (Heksigân): Altıgen

Heptagon (Heptıgan): Yedigen

Octagon (Oktıgan): Sekizgen

Nonagon (Nanagan): Dokuzgen

Decagon (Dekagan): Ongen

Kite: Deltoid

Oval (Oval): Oval

Parallelogram (Paralelegram): Paralelkenar

Prism: Prizma

Star (Sta:r): Yıldız

Heart (Hart): Kalp

Arrow: Ok

Spiral: Sipral

Zig-zag: Zikzak

Şekillerin ingilizcelerini ve türkçeleri bunlerdı. Peki İngilizce şekillerle kurulan örnek cümlelere gelirsek, nasıl cümleler kurabiliriz?

Örneğin:
*We’re learning 3D shapes in our geometry lesson this week. (Bu hafta geometri dersinde üç boyutlu şekilleri öğreniyoruz.)

*I bought a heart-shaped box. (Kalp şeklinde bir kutu aldım.)

*I have a star-shaped necklace. (Yıldız şeklinde bir kolyem var.)

*Can you draw a diamond on table? (Tahtada bir elmas şekli çizebilir misin?)

*Two parallel lines never intersection. (İki paralel doğru asla kesişmez.)

*Total degree internal angle of a triangle is 360. (Bir üçgenin iç açılarının toplamı 360’tır.)

*A photocopying paper is rectangle. (A4 kağıdı dikdörtgendir.)

*Fridges are generally rectangular prism. (Buzdolapları genellikle dikdörtgenler prizması şeklindedir.)

*A triangular prism has three rectangular lateral areas. (Bir üçgen prizmanın üç tane diktörtgen yanal alanı vardır.)

Bu konu ile ilgili daha fazla içerik için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
https://ingilizcebankasi.com/ingilizce-sekiller-shapes/
https://ingilizcebankasi.com/tag/ingilizce-geometrik-sekiller-ve-isimleri/
 
Son düzenleme:
Üst