İngilizce Hukuki Kelimeler ve Kalıplar

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Bilinmesi Gereken Kelimeler:
 • proof/evidence: kanıt
 • suspect:şüpheli
 • arrest: tutuklamak
 • charge:suçlama(hukuki)
 • accuse:suçlamak
 • decision:karar
 • verdict:hüküm
 • commit:suç işlemek
 • break:kırmak,çiğnemek(yasayı)
 • rule:kural
 • law:yasa
 • justice:adalet
 • right:hak
 • judge:hakim
 • jury:jüri
 • prosecute: dava açmak
 • persecute:zulmetmek
 • capital punishment:idam
 • corporal punishment: bedensel ceza
 • robber:soyguncu
 • burglar:ev soyguncusu
 • thief:hırsız
 • innocent:masum
 • guilty:suçlu
 • witness:tanık
 • bystander:görgü tanığı
 • lawyer:avukay
Konuyla İlgili Phrasal Verb'ler:
 • back down:bir talebi kesmek
 • break out:kaçmak
 • bring in:yeni bir yasayı ya da sistemi getirmek
 • chase after:takip etmek
 • come forward:yardım ya da bilgi teklifinde bulunmak
 • get away with: kurtulmak
 • go off: patlamak
 • hand in:bir yetkiliye bir belge teslim etmek
 • hold up:birini şiddetle tehtit ederek soymak
 • let off:çok az ya da hiç ceza vermemek
 • look into:araştırmak,soruşturmak
 • make off:kaçmak
 • take down: birinin söylediklerini yazıya dökmek
 • take in:birini bir şeyin yalan olduğuna dair kandırmak

Konuyla İlgili Kullanılan Kalıplar:
ACCOUNT:
take into account:hesaba katmak
account for something:sorumlu olmak

ADVANTAGE:
Take advantage of something: bir şeyden faydalanmak
have an advantage over:birine karşı avantaj sahibi olmak

BLAME:
take the blame:suçu üstlenmek
put the blame on someone:birini suçlamak

DAMAGE:
do damage:zarar vermek
cause damage:zarara sebep olmak

INTENTION:
Have the intention of doing:bir şeyi yapmaya niyetlenmek

PERMISSION:
Give someone permission to do something:birine bir şey yapma izni vermek
ask somebody for permission:birinden izin almak

PURPOSE:
Do something on purpose:bir şeyi bile bile yapmak
Purpose of something:bir şeyin amacı

REASON:
Reason for something:bir şeyin sebebi
Reason with somebody:biriyle mantık çerçevesinde buluşmak

SOLUTION:
Have a solution:bir çözüme sahip olmak
Come up with a solution: çözüm bulmak

Konuyla İlgili Kullanılabilecek Fiiller:
 • accuse somebody of something: birini bir şey yapmakla suçlamak
 • arrest somebody:birini tutuklamak
 • claim:idda etmek
 • deny something:bir şeyi reddetmek
 • doubt something:bir şeyden süphe duymak
 • forgive somebody:birini affetmek
 • refuse to do something:bir şeyi yapmayı reddetmek
 • respect something:bir şeye saygı duymak
 • threaten somebody:birini tehtid etmek
 
Üst