İngilizce "In Order To " Kalıbı Nasıl Kullanılır?

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
"In order to" kalıbı cümlede amaç bildiren bir kalıptır.
Cümleye "için" anlamını verir.

Her zaman infinitive şeklinde kullanılır.
Yani bu kalıptan "to" kelimesini asla çıkaramayız.

Bu kalıptan sonra her zaman fiilin yalın hali kullanılır.

Örneğin;
"In order to be succesful,you should study hard."
(Başarılı olmak için,çok çalışmalısın.)

  • "In order to" kalıbı yerine kullanabileceğimiz diğer tek kalıp "to +fiil" kalıbıdır. Aşağıdaki iki cümlede tamamen aynı manaya gelir.
Örneğin;

  1. "He studied hard to pass the exam."= "He studied hard in order to pass the exam" (Dersi geçmek için çok çalıştı.)

  • "In order to" kalıbını olumsuz yapmak için "to"dan önce "not" getirmeniz yeterlidir.
Örneğin;
  1. "In order not to fall asleep,she drank lots of coffee."(Uyuyakalmamak için çok kahve içti.)

NOT: "In order to/to+fiil" ile "for fiil+ing" kalıplarının kullanımları arasındaki ayrıma dikkat etmek gerekir. Şayet bir insanın bir eylemi yapmaktaki amacını belirtiyorsak "in order to " ya da "to+fiil" kullanıyorken, cansız bir nesnenin (bir makine,bir alet vs.) ne amaçla kullanıldığını anlatmak için "for fiil+ing" kalıbını kullanırız.

Örneğin;
  1. You have to use internet internet in order to do some research. (Araştırma yapmak için interneti kullanmak zorundasın.)
  2. "Internet is used for doing some research."(İnternet araştırma yapmak için kullanılır.)

Şimdi aşağıdaki soruya bir göz atalım:

  • A dictionary can not be read like book. It is used........... up the meaning of a word. (look)
Yukarıdaki noktalı kısıma "look" fiili kullanılarak "in order to/to+fiil" mi yoksa "for fiil+ing" mi gelecek sizce?
Yorumlara cevaplarınızı bırakın!
 
Üst