İngilizce "prefer,would prefer,would rather, had better" kalıpları nasıl kullanılır?

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
1)PREFER:
Prefer fiili genel tercihlerimizi anlatmak için kullandığımız fiildir.
Prefer fiilinden sonra bir isim ya da gerund gelir.
(Gerund nedir öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Ama genel olarak fiilin yanına -,ing alıp isimleşmiş halidir diyebiliriz.)

  • I prefer maths to biology. (Matematiği biyolojiye tercih ederim.)
  • I prefer swimming to running.(Yüzmeyi koşmaya tercih ederim.)

Eğer iki şey arasındaki tercihlerimizi belirtiyorsak yukarıdaki örneklerden
de görebileceğiniz gibi araya "to" koymamız gerekir.

2)WOULD PREFER:
Belirli bir konudaki spesifik tercihlerimizden bahsederken
"would prefer" kalıbını kullanılır.
Bu kalıptan sonra fiil infinitive kullanılır. (Yani fiil ve would prefer
arasına "to" eklenir.)

  • I would prefer to have the lesson on Monday. (Dersi pazartesi günü yapmayı tercih ederim.)
  • I would prefer to go İzmir. (İzmire gitmeyi tercih ederim.)

3)WOULD RATHER:
Bu kalıp hem genel hem spesifik tercihlerimizi belirtmek için kullanabileceğimiz bir
kalıptır.
Bu kalıptan sonra fiil yalın haliyle kullanılır.
"I would rather have the lesson on Monday." (Dersi Pazartesi günü yapmayı tercih ederim.)
I would rather drink tea. (Çay içmeyi tercih ederim.)

4)HAD BETTER:
Bu kalıp tavsiye vermek için kullanılır.
"Yapsan iyi olur." ya da "Yapsan iyi edersin" şeklinde tercüme edilebilir.
"...'d better" şeklinde kısaltılabilir.
Bu kalıptan sonra hep fiilin yalın hali kullanılır.
  • You'd better ask your friend before you borrow her clothes. (Arkadaşının kıyafetlerini ödünç almadan önce sorsan iyi edersin.)
  • You'd better study for the maths exam. (Matematik sınavına çalışsan iyi olur.)
 
Üst