İngilizce Reported Speech/Aktarma Cümlelerinin Tüm Zamanlara Göre Çekimi

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
İngilizcede "Reported Speech" dediğimiz kalıplar aktarma cümleleridir.
Örneğin:
Anne: "Ütü yapmayı hiç sevmiyorum."
Annem ütü yapmayı hiç sevmediğini söyledi.

İngilizcede başkalarının söylediği cümleleri aktarırken asıl(tırnak içindeki) cümlenin bir
derece past(geçmiş zaman) halini alırız.

Örneğin;
Mum said: "I don't like ironing at all."
Mum said that she didn't like ironing at all.

Şimdi sizinle İngilizcedeki tüm zamanların Reported Speech'le kullanılırken
nasıl değişime uğradığına göz atacağız.

1)PRESENT SIMPLE: (Geniş zaman)
Present Simple > Past Simple(Geçmiş zaman)
 • "I need a credit card." said John. (Normal cümle, geniş zaman.)
 • John said that he needed a credit card.(Aktarma cümlesi,geçmiş zamana dönüştü.)
2) PRESENT CONTINUOUS: (Şimdiki zaman)
Present Cont.> Past Cont.(Sürerli Geçmiş Zaman)
 • "I'm taking Sarah shopping." said John. (Normal cümle,şimdiki zaman.)
 • John said that he was taking Sarah shopping. (Aktarma cümlesi,sürerli geçmiş zaman.)

3)PRESENT PERFECT: (Geçmişte başlayıp halen etkisi süre gelen olaylar için kullanılan zaman)
"Present Perfect >Past Perfect(-mişli geçmiş zaman)
 • "I've bought Harry a present." said John (Normal cümle,present perfect.)
 • John said that he had bought Harry a present.(Dolaylı cümle,past perfect.)
4)PRESENT PERFECT CONTINUOUS: (Geçmişte başlayıp kendisi halen süre gelen eylemler için
kullandığımız zaman)
Present Perfect Cont> Past Perfect Continuous
 • "I have been living in London for 5 years." said John. (Normal cümle,present perfect continuous.)
 • John said that he had been living in London for 5 years. (Aktarma cümlesi,past perfect continuous.)
5)PAST SIMPLE: (Geçmiş Zaman)
Past Simple> Past Perfect Simple
 • "I spent 10 pounds." said John. (Normal Cümle, Past Simple)
 • John said that he had spent 10 pounds.(Aktarma cümlesi, Past Perfect.)
6)PAST CONTINOUS: (Sürerli Geçmiş Zaman)
Past Continuous> Past Perfect Continuous
 • "I was sleeping at 5 pm." said John. (Normal Cümle, Past Continuous.)
 • John said that he had been sleeping at 5 pm. (Aktarma cümlesi, Past Perfect Continuous)

7)PAST PERFECT: (-mişli geçmiş zaman/ Geçmişte yaşanmış 2 olaydan hangisi daha önce olmuşsa o tarafla
past perfect kullanılır.)
Past Perfect > Past Perfect (DEĞİŞİM YAPILMAZ.)
 • "I had looked for my credit card before I found it." said John. (Normal Cümle, Past Perfect.)
 • John said that he had looked for his credit card before he found it. (Aktarma cümlesi,Past Perfect.)

8)PAST PERFECT CONTINOUS: (Geçmişte belli bir zaman aralığı boyunca devam etmiş ve bitmiş olaylar için kullanılır.
Örneğin "2005 ile 2007 yılları arasında İzmirde yaşamaktaydım")
Past Perfect Continuous> Past Perfect Countinuous (DEĞİŞİM YAPILMAZ.)
 • "I had been living in Paris before I moved to London." said John. (Normal Cümle, Past Perfect Cont.)
 • John said that he had been living İzmir before he moved to London." (Aktarma Cümlesi, Past Perfect Cont.)

9) AM/IS/ARE GOING TO: Gelecekte planladığımız ya da gerçekleşeceğine neredeyse emin olduğumuz olaylar için bu
zamanı kullanırız.
Am/Is/Are going to > Was/Were going to
 • "I'm going to go to shopping." said John.(Normal Cümle, am going to.)
 • John said that he was going to go to shopping. (Aktarma cümlesi, was going to)

10)WILL: Gelecekte gerçekleşeceğini düşündüğümüz olaylardan ya da anlık kararlarımızdan bahsederken will kullanırız.
will>would
 • "I will need a credit card." said John. (Normal cümle,will)
 • John said that he would need a credit card. (Aktarma cümlesi,would.)

11) CAN: Beceri ve yeteneklerimizden bahsederken "can" kullanırız.
Can>Could
 • "I can take Sarah shopping." said John: (Normal cümle, can)
 • John said that he could take Sarah shopping. (Aktarma cümlesi, could.)

12)MUST/HAVE TO: Uymamız gereken kurallar ve zorunluluklarımızdan bahsederken must ya da have to kullanırız.
Must/Have To> Had to
 • "I must go home." said John. (Normal cümle, must)
 • John said that he had to go home." (Aktarma cümlesi ,had to.)

13)MAY: Olasılık ve ihtimallerden bahsederken "may" kullanırız.
May> Might
 • "I may take Sarah shopping later." said John (Normal cümle, may)
 • John said that he might take Sarah shopping later. (Aktarma cümlesi, might.)
Fark ettiğiniz üzere aktarma cümlelerini doğru kullanabilmek için İngilizce Zamanlar (Tenses) konusuna hakim olmak lazım.
Eğer eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız bu eksikleri kapatmak için hemen tıklayın.
 
Üst