İngilizce Tag Questions(Yönlendirme/Doğrulama Soruları) Nasıl Yapılır?

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Tag questions nedir?

Tag questions cümlelerin sonuna eklediğimiz karşı taraftan onay almak için sorduğumuz
minik sorulardır.

Türkçeye "değil mi?" şeklinde tercüme edilebilir.

Örneğin;
Yarın benimle yemeğe çıkacaksın,değil mi?
Bu cümledeki "değil mi" kısmına İngilizcede "tag questions" deniyor işte.

Şimdi bu yapıların neden kullanıldığını anladığımıza göre bu soruları nasıl oluşturacağız
buna göz atabiliriz.

Öncelikle bilmemiz gereken ilk şey bu yapıların "asıl cümlenin" tam tersi formu kullanılarak oluşturulduğu.

Örneğin;
"She is beautiful." (Fark ettiğiniz gibi bu cümle yapısal olarak olumlu bir cümle. O zaman bu cümlenin "tag question"ı her daim olumsuz olmak zorunda.
Yani;
"She beautiful, isn't she?"

Şayet asıl cümlemiz yapısal olarak olumsuz ise, o zaman tag question kısmımız hep olumlu olmak zorunda.

Yani;

"You aren't late,are you?"

Dikkat etmemiz gereken başka bir noktada asıl cümlemiz ile "tag question" olan cümlemiz arasına her zaman virgül eklememiz gerektiğini unutmamak.

You did not study, did you?

Tag questions kullanırkan en çok dikkat etmemiz gereken durum ise zaman ve yardımcı fiil uyumu. Asıl cümlenizde hangi zaman kullanılmışsa,tag questions kullanırken de asıl cümlenin zamanına ait yardımcı fiili kullanmak zorundasınız.

Yani;

She had dinner.

(Bu cümle gördüğünüz gibi geçmiş zaman bir cümle. Tag questions kullanırken eğer asıl cümlemiz olumluysa, tag questions kısmını olumsuz yapmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Şayet bu cümleyi olumsuz yapacak olsak,bu cümlede geçmiş zaman kullanılmış olduğu için bu cümleyi didn't la olumsuz yapardık değil mi? O zaman tag questions kısmında "didn't" yardımcı fiili kullanmamız gerekiyor.)

"She had dinner, didn't she?"

Şimdi diğer durumlara bir göz atalım:

1)"be" fiilinin cümlenin asıl fiili olduğu durumlarda:
Bu durumda "tag question" kısmında to be fiilinin doğru çekimini kullanmamız oldukça önemli.

I>AM
HE/SHE/IT> IS
YOU/WE/THEY> ARE

"You are very hard working,aren't you?"

To be fiilinin geniş zamanda "you" öznesiyle çekimi "are" olur.
Bu yüzden tag questions kısmında "aren't" kullandık.

(Tag questions her zaman yapısal olarak asıl cümle ile zıtlık göstermelidir. Yani asıl cümle olumlu olduğu için "aren't" kullandık.)

2)Modal fiillerle kullanılması gereken durumlarda:
Modal fiiller dediğimiz "can,could,should" gibi fiillerdir.
Modal fiiller hakkında buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Eğer bu fiilleri kullandığımız cümlelere "tag questions" eklemek istersek o zaman yine bu modal fiillerin asıl cümleye göre zıtlarını kullanarak sorumuzu oluşturacağız.

Yani;

"He should study, shouldn't he?"
"He can't swim,
can he?"

3)Let's kalıbının kullanıldığı durumlarda:
Let's cümlede "hadi" manasına gelir.

Örneğin;
"Let's go!" dediğimizde "Hadi gidelim!" demiş oluruz.

Bu durumda işler biraz değişiyor.
Eğer asıl cümlemizi "Let's" ile kurduysak, tag questions kısmında "shall" modal fiilini kullanmak
zorundayız.

Yani;

Let's go home,shall we?
Let's eat out,shall we?
 
Üst