İngilizce Tekil ve Çoğul Yapılma Kuralları Nasıldır?

#1
İngilizce tekil ve çoğul kelimelerle ilgili kurallar ve uygulamalar Türkçe'dekinden farklıdır. Fakat en genel ve yaygın çoğul yapma şekli, ismin sonune "-s" takısı getirerek yapılır. Fakat düzensiz isimlerde denen bu kurallara uymayan isimlerde vardır. o yüzden bu konu bizim dilimize göre ingilizcede daha karıık olsada çalışarak çözebiliriz.

Sayılabilen isimlerin sonuna -s takısı gelir. Ancak ismin son harfine bağlı olarak -s harfi bazı değişiklikler gösterebilir.


- Sonu “ o, x, s, ch, sh“ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak " patatoes , tomatoes / boxes , foxes / glasses , classes, buses, kisses / watches , dishes, brushes "
- Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife ( ves ) alarak "shelves , knives, loaves, wives "
- Sonu “ y “ ile biten isimler city ( ies ) alarak "cities, families, parties "
- Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda toy ( s ) alarak " toys , boys"
- Bunlar dışında kalanlar ( s ) alarak " books , pens " çoğul yapılır.

Bir kural eşliğinde formülize edilebilen her şey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır. Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim kategorileri gösterilmiştir. Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı ezberlenmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s ve türevleri “ ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı ezberlemek zorunda olduğumuz “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.

Man adam Men adamlar
Woman kadın Women kadınlar
Person kişi People kişiler
Foot ayak Feet ayaklar
Fish balık Fish balıklar
Louse bit Lice bitler
Mouse fare Mice fareler
Child çocuk Children çocuklar
Tooth diş Teeth dişler
Sheep koyun Sheep koyunlar
Ox öküz Oxen öküzler
Goose geyik Geese geyikler
This bu These bunlar
That şu Those şunlar

Çift olan her şey çoğul sayılır. Burada yine Türkçe'dekinden farklı bir mantık vardır. Mesela pantolon kelimesinin çoğul olması çift paçası olmasındandır. Yine aynı şekilde dürbün kelimesi de çoğuldur ve iki gözü olduğu içindir.

pants - pantalon braces - askı
glasses - bardak binoculars - dürbün
trousers - pantalon spectacles - gözlük
clippers - kırpma aleti shears - makas
tongs - maşa pincers - kerpeten
eyes - gözler shorts - şort
jeans kot - pantalon shoes - ayakkabı
scissors - makas tights - tayt
knicers - kısa pantalon pajamas - pijama


Yukarıda, sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik.

Knife bıçak knives bıçaklar
Leaf yaprak leaves yapraklar
Shelf raf shelves raflar
Thief hırsız thieves hırsızlar
Wolf kurt wolves kurtlar
Loaf somun loaves somunlar
Sheaf demet sheaves demetler
Calf buzağı calves buzağılar
Half yarım halves yarımlar
Wife kadın eş wives eşler
Self kendi selves kendileri

Not: Ancak yukarıdaki kurala uymayan bazı isimler vardır “ f ve fe “ ile bitmelerine rağmen sadece “ s “ alarak çoğul yapılır
Safe kasa - safes kasalar
Blief inanç - bliefs inançlar
Roof çatı - roofs çatılar
Chief başkan - chiefs başkanlar


Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler vardır. Bunlar asla tekil olarak kullanılamazlar.

archives - arşiv remains - kalıntı
riches -servet savings - tasarruf
cattle - sığır surroundings - çevre
clothes - çamaşır thanks- teşekkür
outdoors - dışarısı manners - terbiye
oborigines - yerli police - polis
dregs - tortu outskirts - cıvar
eaves - saçak victuals - erzak
environs - çevre goods - mal


Türkçe'de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce'de sayılamayan isimler vardır. Türkçe düşünüldüğü zaman konuşmada ve yazmada hata yapılabilir

Cash - nakit knowledge - bilgi
Fun - eğlence information - bilgi
Homework - ev ödevi mail - posta
Work - iş news - haber
Advice - öğüt business - iş
Baggage - bagaj entertainment - gösteri
Bread - ekmek furniture - mobilya
Money - para grief - üzüntü


Tekil, çoğul konusu ile ilgili daha fazla içerik için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

https://ingilizcebankasi.com/ingilizcede-tekil-cogul-isimler/
https://ingilizcebankasi.com/ingilizce-tekil-ve-cogul-isimler/
 
Üst