İngilizce "Yer-Yön Edatları" /Prepositions of Place And Movement

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
  • in: (-de,-da/içinde)
in a city(şehirde)
in a room(odanın içinde)
in a row(sırada)
in the world(dünyada)

  • at: spesifik bir noktayı ve yeri belirtir.
at home (evde)
at the cinema(sinemada)
at school(okulda)
at work(işte)

  • on: üzerinde, bir yüzey üstünde anlamı verir.
on the chair(sandalyenin üstünde)
on the shelf(rafta)
on the last page(son sayfada)
on your nose(burnunda)

  • to: bir yere yönelme anlamı verir.
I go to work.(İşe gidiyorum.)
She's going to school( Okula gidiyor.)
He moved to London.( Londra'ya taşındı.)
They are running to bus station.(Otobüs durağına koşuyorlar.)

  • from: bir yerden ayrılma belirtir. -den olarak tercüme edilebilir.
She flew from Milan to İstanbul. (Milan'dan İstanbul'a uçtu.)
I am coming here from home. (Buraya evden geliyorum.)
She is not back from the school yet. (Daha okuldan dönmedi.)
I've just got here from the airport. (Az önce havaalanından buraya geldim.(

  • around/round: köşede ya da çevresinde anlamını vermek için kullanılır.
She is famous around the world. (O dünya çapında ünlü biri.)
She lives round the corner. (O şu köşede oturuyor.)

  • beyond: ötesinde&ilersinde
beyond the lake(gölün ilersinde)
beyond the hill(tepenin ötesinde)

  • by:yanında,kenarında manasına gelir.
by the sea (deniz kenarında)
by the lake(göl kenarında)

  • across: bir taraftan öbür tarafa, bir uçtan karşı uça manasına gelir.
Go across the street. (Karşıdan karşıya geç.)
Can youswim across the river? (Nehirin öbür ucuna yüzebilir misin?)

  • along:boyunca
Walk along the street. (Yol boyunca yürü.)
Swim along the river. (Nehir boyunca yüz.)

Edatlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.
 
Üst