İngilizce Zaman Kipleri

#1
İngilizcede zamanın,olayın gerçekleşme sürecini anlatırken kullanılan birçok zaman kipi vardır.Bunların başlıca kullanılanları;

Simple Present Tense (-s,-es) (Geniş Zaman)

1-)Bir olayın sürekliliğini anlatırken kullanılır.
*The bus comes every night at 7 pm.(Olumsuz hali:The bus does not come every night at 7 pm.)

2-)Genel bir durumdan bahsederken kullanılır.
*Ankara is in Turkey (Olumsuz hali:Ankara is not in Turkey.)

3-)Gelecekte gerçekleşen bir olay anlatırken kullanılabilir.
*The show starts at 5 o'clock.(Olumsuz hali:The show doesn't start at 5 o'clock)

Soru cümleleri
*Do you speak Chinese?

*Does she like singing?

*Does that mean we are not allowed to talk?

Not:Cümle içerisinde does kullanıldığında 's' takısı atılır.

Present Continuous Tense (-ing) (Şimdiki zaman)

1-)Şimdiki zamanı anlatırken kullanılır.
*I am cooking tuna fish.(Olumsuz hali:I am not cooking tuna fish.)

2-)Tekrarlılığı anlatırken kullanılır.
*She is constantly making fun of me.(Olumsuz hali:She isn't constantly making fun of me.)

3-)Gelecekte gerçekleşecek olayı anlatırken kullanılır.
*My friends are coming next week.(Olumsuz hali:My friends are not coming next week.)

Soru cümleleri:
*Are you visiting your parents this monday?

*Is he trying to take a selfie?

*Is it not working properly?

Simple Past(-ed) (Geçmiş Zaman)

1-)Tamamlanmış durumları anlatırken kullanılır.
*I went to a theater the other day.(Olumsuz hali:I didn't go to a theater the other day.)

2-)Geçmişte olayın ne kadar süre yapıldığını anlatırken kullanılır.
*My parents stayed at the coffee all morning.(Olumsuz hali:My parents did not stay at the coffee all morning.)

3-)Geçmişteki alışkanlıkları anlatırken kullanılır.
*I played the guitar when i was a child.(Olumsuz hali:I didn't play the guitar when i was a child.)

Soru cümleleri
*Did she decide to call you?

*Did it make any sense?

*Did you just take shower?

Not:'Did' cümle içerisinde kullanıldığında 'ed' takısı atılır,fiil V1 haliyle kullanılır.

Past Continuous Tense(-was,were -ing) (Geçmiş zamanın hikayesi)

1-)Geçmişte yarım kalmış olayı anlatırken kullanılır.
*While we were watching TV electricity went off.

2-)Geçmişte planlanmış bir olayı anlatırken kullanılır.
*I was making an appointment at Apple.
*He wasn't planning on going anywhere.

3-)Birbiriyle bağlantılı olayları anlatırken kullanılır.
*It was raining heavily while friend of mine and i were playing basketball

Soru cümleleri:
*Was she helping an injured man?

*Were you taking a note while the others just playing around?

Not:'While' ve 'When' bağlaçları bu zaman kipinde sıklıkla kullanılır.
 
Üst