İngilizce Zaman Zarfları Nelerdir? Nasıl Kullanılırlar? ( Adverbs of Time)

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
İngilizce zaman zarfları bize cümledeki eylemin ne zaman gerçekleştiğini bildirir. Zaman zarfları aynı zamanda eylemin hangi sıklıkla ya da ne kadar süre boyunca devam ettiğini bildirebilir. Şimdi sizinle beraber zarflara göz atacağız.
- I will call my mum later.
-I have to study right now.
-I saw my best friend 2 days ago.

Bu zaman zarfları genellikle cümlenin sonuna eklenir. Fakat bu zarflar cümlenin vurgusunu değiştirmek için başka pozisyonlarda da kullanılabilir.Zaman bildiren tüm zarflar zaman vurgusunu pekiştirmek için cümlenin en başında kullanılabilir. Bazı zaman zarfları asıl fiilden önce de kullanılabilir,özellikle resmi yazılarda.Fakat bu her zaman zarfı için geçerli değildir.

Later she called her mum.
She later called her mother.
She caller her mum later.

NE KADAR SÜREDİR SORUSUNA CEVAP VERENLER:
Bu kalıplarda eylemin ne kadar süredir devam etmekte olduğunu ya da ne kadar süreceğini belirtmek için "for" kullanılır. Bir eylemin hangi zamandan itibaren gerçekleştiğini belirtmek için "since" kullanırız.

-I stayed at my friend's place for 3 days.
-I have been playing chess for 2 years.
- I have lived in İzmir since 1996.
-There has been so many technological developments since last decade.

NE SIKLIKLA SORUSUNA CEVAP VERENLER:
Bu zaman zarfları bir eylemin ne kadar sıklıkla gerçekleştirildiğini belirten zarflardır. Genellikle asıl fiilden önce kullanılmalarına karşı be,may,must gibi yardımcı fiillerden sonra kullanılırlar. Bunun tek istisnası ise asıl fiil olarak kullanılan "to be"(am/is/are) fiilidir.Bu durumda zarf asıl fiilden sonra kullanılır.
I often eat meat.
He never cries.
She is never late. (am/is/are asıl fiil)
She is always crying.(to be yardımcı fiil olarak)

Sıklık zarflarnın bazıları aynı zamanda cümlenin başında veya sonunda da kullanılabilir. Böyle kullanıldıklarında zarfa yapılan vurgu daha güçlü olur.

Örneğin;
frequently(sıklıkla)
I visit London frequently( Londra'ya sıklıkla giderim.)
I frequently visit London. (SIKLIKLA Londra'ya giderim.)

-Bazı sıklık zarfları bir eylemin ne kadar yapıldığını spesifik sayılarla belirtir. Bu zarflar genelde cümlenin sonunda kullanılır.
I buy this magazine once a week.
I study 2 days a week.
I went to İstanbul 5 times.

Şayet bir cümlede birden fazla zaman zarfı kullanmanız gerekirse şu sıralama ile kullanmanız gerekir:
1.How long?
2.How often?
3.When?

1&2= She works (1) for 8 hours (2) every day.
2&3= The newspaper was published (2) weekly (3)in 2010.
1&3= I studied in Paris (1)for two months (3)last year.
 
Üst