İngilizcedeki "Once Bitten,Twice Shy" Deyimi Ne Manaya Geliyor?

#1
Bu deyim başına kötü bir tecrübe geldikten sonra aşırı temkinli davranmak manasında kullanılır.
Bizdeki karşılığı "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer." olarak kabul edilebilir.

"Joe was sick because of drinking too much,I don't think he'll go clubbing ever again.
You know what they say? Once bitten twice shy!"

"Joe'nun çok içmekten midesi bozuldu. Bir daha klube gideceğini hiç sanmıyorum.
Ne demişler? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş."
 
Üst