Koçluk İle İlgili Bilgiler

#1
Kurumsal koçluk, kurumların şu an bulundukları durumla, gelecekte ulaşmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi hesaplayarak, ulaşmak istedikleri ve olmak istedikleri konumda onlara eşlik ederek en iyi sonuca ulaşmaları için destek vermektir. Bu şekilde kurum kültürünü ve kurumsal bir yapıyı destekler ve kurumları hedef ve vizyon belirleme konusunda doğru yönlendirir.

Kurumsal koçluğun en önemli alanlarından birisi de, kurumun vizyonuyla, çalışanların vizyonunun bir arada hareket etmesini desteklemektedir. Kurum vizyonuyla çalışanın vizyonu örtüştüğünde kurum giderek artan bir ivme kazanarak sürekli olarak gelişir, böylece çağın gerekliliklerine de ayak uydurmuş olur.

Kurumsal koçlukta doğru gelişim ortamının sağlanması için hem fiziksel, hem de beşeri koşullar sağlanır. Koçluk ortamının sağlanması için kurumlarla görüşülür. Bunun sonucunda ise bireylerin kişisel hedeflerine ulaşmaları konusunda bir çok çalışma yapılır. Bu çalışmalar bireysel gibi görünmesine rağmen, kurumun hem vizyonuna hem de misyonuna direkt katkı sağlar.

Kurumsal koçluğun, katkı sağladığı bir diğer önemli alan ise, kurum içinde ortaya çıkarttığı farkındalıktır. yönetici kurumsal koç sayesinde çalışanlar kurumla ilgili daha kapsamlı bilgiye sahip olurlar, kurumun kültürünü daha iyi anlarlar. Böylece kurumsal olarak belirli bir farkındalık düzeyine ulaşarak kurumla bütünleşirler. Ayrıca, çalışanlar ile yöneticileri arasında daha etkili iletişim kurulmuş olur. Takım ruhu ve takım çalışmasını da destekleyen kurumsal koçluk çalışmalarıyla birlikte elde edilen olumlu gelişmelerden birisi de ekip olarak çalışma konusunda daha verimli sonuçlar alınmasıdır. Kurumsal Koçluk çalışmalarının ardından, kurumlardaki ekiplerin daha uyumlu çalıştığı, iletişim becerilerinin arttığı, daha aktif bir çalışma ortamının oluştuğu ve kurumsal verimliliğin arttığı ölçülebilir bir şekilde gözlemlenmiştir.

Kurumsal koçluk kurumlara; Liderlik, etkin yöneticilik, karar verme süreçlerini geliştirme, kariyer planlama konusunda aktif çalışma, performans değerlendirmesi, hedef belirleme süreçlerinin etkinliği, motivasyon güçlendirme, zaman yönetimi gibi konularda çok büyük bir katkı sağlar.

Kurumsal koçluk aynı zamanda insan kaynağına yatırım anlamına gelir. Bu durumda karşılıklı bir “kazan, kazan” durumu gözlenir. Şirket çalışanına yatırım yapar ve çalışan da karşılığında şirkete olumlu geri dönüşümü olacak şekilde bir performans sergiler. Böylece, her iki taraf da daha aktif ve sağlıklı bir ilişki içinde ilerler. Bu şekilde çalışanlar kendilerini daha iyi tanırlar. Kendini daha iyi tanımak ise performans artışına dolayısıyla kişinin kendini nasıl ve hangi konularda geliştirebileceği üzerine yeni bir vizyon edinmesine neden olur. Kurumsal koçluk çerçevesinde, yönetici koçu , Takım Koçu, Satış Koçu, Pazarlama Koçu vb. alanlarda ihtiyaca göre ayrı ayrı hizmet de alınabilir.

Kurumsal koçluk programları sonucunda, kişiler yeteneklerini daha iyi değerlendirdiklerini ve üretkenliklerinin arttığını söylemişlerdir. Kurumsal geri bildirimlerde ise, artan kurumsal iletişim kalitesi, azalan çatışma ortamı, insan kaynağının verimli şekilde değerlendirilmesi, yönetim kalitesinde de yükselme gibi konulardan bahsedilmiştir.
 
Üst