May ve Might Farkı

#1
May ve Might

Ne zaman “might” yerine “may” kullanacağına karar vermek zor olabilir çünkü bu iki yardımcı fiil arasındaki fark oldukça küçüktür. Her ikisi de bir şeyin mümkün olduğunu ifade eder ama “might” ile ifade edilen belirsizlik “may” ile karşılaştırıldığında biraz daha fazladır.

“I might take a trip to India next year” cümlesi belki Hindistan’a gidebileceğin ama belki de gitmeyeceğini ifade eder.
“I may have a slice of cake after dinner” cümlesi ise o pastadan bir dilim almak konusunda biraz daha kararlı olduğunu ifade eder.

Daha da kafa karıştırıcı olabilecek şey ise “may” sözcüğünün geçmiş zaman çekiminin “might” olmasıdır.

Geniş zaman - “he may eat the last piece of cake”
Geçmiş zaman - “he might have eaten the last piece of cake”
 
Üst