"Me" Ve "Myself" Kelimelerinin Farkı Nedir?

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Ne zaman "me" ne zaman "myself" kelimelerini kullanacağımıza karar vermek
bazen oldukça zor olabilir.

Bu hatayı sadece İngilizce öğrenenler değil, anadili İngilizce olanlar dahi sıkça yaparlar.

Çoğu İngilizce konuşulan ülkede konuşmacılar "me" kullanmaları gerektiği yerde, "myself"in daha kibar
bir anlatım şekli olduğunu düşündüklerinden "myself" kelimesini kullanırlar fakat esasında bu
kullanım yanlıştır.

Bu iki kelimenin farkına baktığımızda ise anlamsal olarak şöyle bir farklılık olduğunu görürüz:

ME kelimesi "beni" /"bana"manasına gelir ve cümlede nesne ya da dolaylı tümleç şeklinde kullanılır.

Örneğin;
  • My parents love me. (Anne babam beni çok sever.)
(KİMİ? BENİ ? BENİ =BELİRTİLİ NESNE)
NOT: Me kelimesi to ile beraber kullanıldığında "bana" manasına gelir.

  • He bought me some flowers. (O bana çiçek almış.)
(KİME? BANA? BANA=DOLAYLI TÜMLEÇ)

Myself kelimesi ise "kendim" manasına gelir ve "dönüşlü zamirdir."

Örneğin;
  • I baked this cake by myself. (Bu pastayı kendim pişirdim.)
  • I gave myself some time to forget about my ex-boyfriend. (Eski sevgilimi unutmak için kendime biraz zaman tanıdım.)

Bu iki cümlede de eylemi KENDİ KENDİME yaptığımı vurguluyorum eylemi yapan da bu durumdan etkilenen de benim.

Dönüşlü zamirler hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 
Üst