Moda ve Tasarım Dünyası İle İlgili İngilizce Kelimeler

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Konuyla Alakalı Bilmeniz Gereken Kelimeler:
 • put on/wear: giymek
 • costume:kostüm
 • suit:takım elbise
 • dye:saç boyamak
 • paint: boyamak
 • match: uyuşmak,uymak
 • cloth:kumaş
 • clothing:kıyafet
 • design:tasarım
 • manufacture: üretmek
 • current:güncel
 • new:yeni
 • modern:modern
 • appearance:görünüm
 • supply: sağlamak
 • produce:üretmek
 • glimpse: anlık bakış
 • glance:uzun bakış
 • average.ortalama
 • everyday look: günlük tarz
Konuyla İlgili Phrasal Verb'ler:
catch on:
Modayı takip etmek
do away with: Bir şeyden kurtulmak
draw up: Plan yapmak
dress up:Giyinmek,süslenmek
go over: Üstünden geçmek
grow out of: Bir şeyin artık küçük gelmesi
hand down: Dağıtmak
line up:Sıraya girmek
pop into: Kısa ziyarette bulunmak
show around:Etrafı göstermek
take off:Üstünü çıkarmak
tear up:Bir şeyi parçalamak
try on:Denemek
wear out:Eskimek

Konuyla İlgili Kalıplar:
art:sanat

 • work of art: sanat eseri
 • modern art: modern eseri
 • art gallery: sanat galerisi
clothes:kıyafet

 • put on clothes:kıyafet giymek
 • try on clothes:kıyafet denemek
 • wear clothes:kıyafet giymek

combination:kombinasyon
 • incombination with: kombinasyonu ile


compliment:itifat
 • pay somebody a compliment:birine iltifat etmek
 • compliment somebody on something: birine bir şey için iltifat etmek
example: örnek
 • be/set an example: örnek olmak
 • an example of: bir şeyin örneği
 • for example:örneğin

fashion:moda
 • in fashion:modaya uygun
 • go out of fashion:modası geçmiş
 • follow fashion:modayı takip etmek

hair:saç
 • hair cut:saç kesimi
 • brush somebody's hair:birinin saçını kesmek

make-up:makyaj

 • put on make up
 • apply make-up
 • take off make-up
pattern:desen
 • follow a pattern
 • a checked/striped/plain pattern

style:stil

taste:zevk
 • have a good taste:zevkli olmak
 • to have a bad taste:zevksiz olmak
tendency:eğilim
 • have a tendency to do something:bir şey yapmaya eğilim göstermek
 
Üst