Modal verbs: ‘can’ ile ‘may’ arasındaki fark nedir? (rica cümlelerinde)

#1
Rica cümleleri kurarken hem ‘may’ hem de ‘can’ kullanılabilir, ikisi de cümleye rica anlamı katar . İkisi arasındaki fark ise kullanım yeridir. ‘May’ daha nazik bir şekilde rica etmek için kullanılırken,’can’ daha samimi ortamlarda kullanılır. Mesela patrondan ya da müdürden bir şey rica ederken ‘may’, bir arkadaştan ya da kardeşten bir şey rica ederken ‘can’ kullanılır.

  1. May I use your mobile phone,please? (cep telefonunuzu kullanabilir miyim lütfen?)
  2. Can you lend me your dictionary? (bana sözlüğünü ödünç verir misin?)
 
Üst