modal verbs: 'can' ile nasıl soru cümle yapılır?

#1
Karşımızdaki kişiye bir işi yapmaya yeteneği olup olmadığını sorarken, ‘can’ cümlenin başına gelir. Ilk önce ‘can’, arkasından özne ve sonra da eylem getirilerek soru cümlesi kurulur.

1. Can you run fast? (sen hızlı koşabilir misin?)
2. Can tigers run as fast as a cheetah? (kaplanlar, çitalar kadar hızlı koşabilir mi?)
3. Can every student in this classroom count 1 to 100 in English? (bu sınıftaki her öğrenci ingilizce olarak 1'den 100'e kadar sayabilir mi?)
 
Üst