Modal verbs: must have+past participle nedir, nasıl cümle kurulur?

#1
Bildiğimiz gibi ‘must’ zorunluluk ya da gereklilik bildiren yardımcı fiildir. ‘must have+past participle’ ise geçmişle ilgili fikir yürütme ya da tahminde bulunma anlamında kullanılır.

1. There is no milk in the fridge, my little sister must have drunk all the milk.(Buzdolabında hiç süt yok, küçük kız kardeşim hepsini içmiş olmalı.)
2. When you saw the burglar at home, you must have been frighened. (Hırsızı evde gördüğün zaman çok korkmuş olmalısın.)

Not: ‘must have + past participle’ kalıbı, ‘must’ın geçmiş zamandaki hali değildir. ‘must’ ın geçmiş zamanda karşılığı yoktur, onun için ‘must’ geçmiş zaman ‘had to’ olarak kullanılır
 
Üst