Modal verbs: ‘should/shouldn't have+past participle’ nedir, nasıl cümle kurulur?

#1
'Should have +past participle' geçmişte yapılması ya da olması gereken ama yapılmayan, olmayan olaylar için kullanılır. Geçmişle alakalı bir eleştiri söz konusudur.

1. I should have studied hard for your Maths exam. I couldn’t get high marks. (Matematik sınavıma daha çok çalışmalıydım. Yüksek not alamadım. Bu cümleye göre demek ki çok çalışmamış.)
2. Your mother should have come to school earlier. (Annen okula daha erken gelmeliydi.) ( bu cümleye göre demek ki annesi geç gelmiş, erken gelmemiş.)

'Shouldn't have + past participle' ise geçmişte yapılmaması gereken olaylar için kullanılır. burada da geçmişle alakalı bir eleştiri söz konusudur.

1. You shouldn't have told me a lie about your new boyfriend. (bana yeni erkek arkadaşın hakkında yalan söylememeliydin.( ama söyledin))
2. Jack shouldn't have shouted at you. (Jack sana bağırmamalıydı.(ama bağırdı)
 
Üst