Must & Mustn't (Zorunluluk & Mecburiyet)

#1
Must, kendi kendine bir zorunluluk hissi uyandırılacağı zaman, başkasının sizi kendi kendinize sorunlu hissetmenizi söylediği zaman ve ayrıca pek sık olmasa da kendi kendinize yapmanız veya yapmamanız gereken kurallarda kullanılır.
Örneğin;
Ona bunu söylemeliyim. Ona bunu söylemelisin. Burada sigara içmemelisin.
Bu çiçekleri sulamalıyım. Bu çiçekleri sulamalısın. Yeşil ışıkta durmalısın.
Maçı kazanmalıyım. Maçı kazanmalısın. Derse gecikmemelisin.


Olumlu Cümlelerde
“Must” ifadesi kurallardan gerekliliklerden kullanılan modaldır. Ancak, bu gereklilik, herhangi bir kuraldan kaynaklanmıyor, onun yerine birinin fikrini belirtiyorsa “must” kullanılır. Eğer güçlü bir tahminde bulunuluyorsa da “must” modal’ı kullanılabilir.
(Özne>Subject) + (Must) + (Fiil>Verb1)

Örnek;
It’s cold. I must wear my jacket (Hava soğuk. Ceketimi giymeliyim.)
No more than three people must use the elevator at the same time. (Üçten fazla kişi aynı anda asansörü kullanmamalı.)
You must drive in the speed limits. (Hız sınırları içinde sürmelisin.)
You must drink a lot of water to stay young. (Genç kalmak için bol su almalısın.)
You must submit the project before the deadline. (Son teslim tarihinden önce projeni teslim etmelisin.)

The visitors must be quiet in the hospitals. (Ziyaretçiler, hastanelerde sessiz olmalı.)
The children must sit at the back seat. (Çocuklar, arabada arka koltukta oturmalı.)
You must wash fruit and vegetables before eating. (Sen, yemeden önce, meyve ve sebzeleri yıkamalısın.)
She looks confident. She must be the winner. (O özgüvenli görünüyor. Kazanan o olmalı.)
The cat look healty. It must be young. (Kedi sağlıklı görünüyor. O genç olmalı.)


Olumsuz Cümlelerde
“Must” modalının olumsuz hali “must not” veya “mustn’t şeklindedir. Olumsuz cümleler, yapılmaması gereken eylemlerden bahsederken kullanılır. Bir eylemin herhangi bir kurala aykırı olduğu belirtilirken, “must” modalının olumsuz hali kullanılır.
(Özne>Subject) + (Mustn’t/Must not) + (Fiil>Verb1)

Örnek;
You mustn’t be late for school. (Okula geç kalmamalısın.)
You mustn’t run in the classroom. (Sen sınıfta koşmamalısın.)
You mustn’t drive fast around schools. (Okul yakınlarında çok hızlı sürmemelisin.)
Hans mustn't play with the matches.(Hans, kibritlerle oynamamalı.)
The children mustn't sit in the front seat. (Çocuklar, arabanın ön tarafındaki koltuğa oturmamalı.)
A pedestrian mustn't cross the road. (Bir yaya, bakmadan yolun karşısına geçmemeli.)
A baby mustn't play with the marbles. (Bir bebek, misketlerle oynamamalı.)
The students mustn't watch TV much. (Öğrenciler, okul günlerinde çok televizyon seyretmemeli.)
You mustn't chew gum at school. (Sen, okulda sakız çiğnememelisin.)
You mustn't make a fire in the forest. (Sen, ormanda ateş yakmamalısın.)
The children mustn't play football. (Çocuklar, caddelerde futbol oynamamalı.)

Soru Cümlelerinde
(Must) + (Özne>Subject) + (Fiil>Verb1)

Örnek;
Must
you always be a first ? (Hep birinci olmak zorunda mısın?)
Must I study with Tom? (Tom'la çalışmak zorunda mıyım?)
Must I keep taking antibiotics? (Antibiyotik almaya devam etmeli miyim?)

Not: Soru cümlelerde “Must” kullanımı pek yoktur. Yani kullanılmaz. Bunun yerine “Have to” kullanımı vardır. “Must” kendi kendine yapılan bir muhasebe olduğu için başkasına sorulma durumu yaşanmaz.

When bağlaçlı cümle örneklerini görelim:

You must take your umbrella when the weather is rainy. (Hava yağmurlu olduğu zaman şemsiyeni almalısın.)
You mustn't eat with your hands when you are at a restaurant. (Sen, lokantada olduğunda, ellerinle yemek yememelisin.)
You must cross the street when the light is green. (Yeşil ışık yanarken, sen caddenin karşısına geçmelisin.)
You must fasten your seat belt when you are in a car. (Sen, arabanın içindeyken, emniyet kemerini takmalısın.)
You must park your car when you see this sign. (Sen, bu işareti gördüğün zaman, arabanı park edebilirsin.)
You must use pedestrian crossing when you cross the street. (Sen,caddenin karşısına geçerken, yaya geçidini kullanmalısın.)


If clause (şart cümlesi) örneklerine bakalım:

If you are a bus driver, you mustn't drive it very fast. (Bir otobüs şoförü isen, onu çok hızlı sürmemelisin.)
If you have got a headache, you must take a pill. (Başın ağrıyorsa, bir hap yutmalısın.)
If you are tired, you must go to bed early. (Yorgunsan, erken yatmak zorundasın.)
If you are on a bus, you must buy a ticket. (Sen,otobüsteysen, bilet almak zorundasın.)
If you have homework, you mustn't play computer games. (Ev ödevin varsa, bilgisayar oyunları oynamamalısın.)
If your grandpa can't see very well, he must wear his new glasses. (Büyük baban çok iyi göremezse, yeni gözlüklerini takmak zorunda.)
If he rides his bike at night, his bike must have front and rear lights. (O, gece bisikletine binerse, bisikletinin önünde ve arkasında ışıklar bulunmak zorunda.)
If you have an exam, you must study hard. (Sınavın varsa, sıkı çalışmak zorundasın.)
If you are cold, you mustn't drink cold water. (Üşüdüysen, soğuk su içmemelisin.

Must/ Musn't konusu ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
https://ingilizcebankasi.com/must-m...msuz-soru-cumleleri-olusturma-ornek-cumleler/
https://ingilizcebankasi.com/must-must-not/
https://ingilizcebankasi.com/must-olumlu-olumsuz-ve-soru-cumleleri/
https://ingilizcebankasi.com/ingiliz-sinif-kurallari-emir-kipi-must-mustnt-konu-anlatimi/
 
Üst