Nedir Bu Karşımıza Çıkıp Duran "Gerund" Yapısı? İngilizcede "Gerund" Sorunsalı.

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Gerund dediğimiz yapı fiillerin yanına -ing takısı getirelerek oluşturulmuş yapılardır.

Fiillerin yanına "-ing" getirerek bu "fiilleri" isimleştirmiş oluyoruz aslında bu durumda.
Türkçedeki "fiilimsi" adı verilen yapılara benziyor aslında "gerund" yapıları esasen.

Fiilleri isimleştirmiş olduğumuz için "gerund" yapılar bir cümlenin ya da yan cümleciğin
öznesi olarak kullanılabilir.

Bu gerund yapılar tek bir kelimeden oluşabileceği gibi (Örneğin swimming)
bir tamlamadan da oluşabilir. (Listening to the news ya da attending a party gibi)

Örneğin;
  1. Listening to the news is not fun at all these days. (Bugünlerde haberleri dinlemek hiç de eğlenceli değil.)
  2. Swimming is really good for your healthç (Yüzmek sağlığın için çok faydalı.)
  • Eğer yukarıdaki cümlelerdeki gibi "gerund" yapı cümlenin öznesi konumunda ise fiilimiz her zaman 3. tekil'e göre çekilir.Yani "is,has,does,has,was" gibi fiillerin "he/she/it" öznelerindeki çekimini kullanıyoruz.Bunun sebebi ise -ing eki getirerek fiilleri isimleştirip "it" olarak kabul ediyor oluşumuz.

  • Şayet aynı cümlede 2 ayrı gerund yapıyı "but" ya da "or" bağlaçları ile birbirlerine bağlıyorsak, yine bu durumda da fiiller 3.tekil şahısa göre çekilir.
Örneğin:
Using a credit card but not paying the bill is really not good for your credit score. (Kredi kartı kullanmak ama borcunu ödememek kredi puanın için hiç iyi değil)
Reading a book or listening to slow music has a relaxing effect on human body. (Kitap okumanın ya da yavaş müzikler dinlemenin insan vücudunda rahatlatıcı bir etkisi var.)

  • Bir gerund yapıyı olumsuz yapmak istiyorsak sonuna değil başına "not" getirmemiz gerekir.
Örneğin:
Not being responsible has huge conseqeuences in life. (Sorumluluk sahibi olmamanın hayatta ağır sonuçları var.)
Not having enough time for your family must be really hard. (Ailenee ayıracak yeterli vaktininin olmaması gerçekten zor olmalı.)

Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.
 
Üst