Reported Speech (Dolaylı Anlatım) Konu Anlatımı

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
Reported speech birisinin söylediği cümleyi aktarmaya denir. Genellikle konuşma dilinde kullanılır. Eğer aktarılan eylem geçmişte yapılmış ise, cümle geçmiş zaman olur.Bu kalıp genellikle bahsedilen zamandan bir önceki geçmiş zamanla ifade edilir. Yani normal cümleleri, dolaylı olarak aktarırken İngilizce "one stepback" diye tabir edilen kural uygulanır ve aktarılan cümle bir adım önceki tense ile ifade edilir.

Direct Speech : He said; "Life is difficult. (O dedi ki; "Hayat zor.")
Indirect Speech : He said life was difficult. (Hayatın zor olduğunu söyledi.)

Yukarıda verilen örnekte görüldüğü gibi, dolaylı anlatımda cümlenin zamanı değişir ve bir adım geri gider. Ama eğer aktarılan eylem; geniş zaman, geçmiş zaman veya gelecek zaman ile ifade ediliyorsa, kullanılan zaman aynı kalır, değişmez. Yani özneden sonra gelen fiilin hangi zamanda olduğu önemlidir.

He says life is difficult. (Testin zor olduğunu söylüyor.) (says-Present Simple)

- She has said that she watches a movie every week. (Her hafta bir film izlediğini söylemekte.) (has said/Present Perfect.)

- Jack will say that he comes to workevery day. (Jack işe her gün geldiğini söyleyecek. (will/Gelecek zaman)

Eğer aktarılan konu, her zaman doğruluğunu koruyan bir fiilden bahsediyorsa, yine geniş zaman kullanılır.

- The teacher said that tenses are very important. (Öğretmen zamanlar konusunun çok önemli olduğunu söyledi.)

Konuşma aktarılırken, zamirin cümleyi aktaran kişiye dönüşmesi gerekir.

- She said, "I want to bring my niece." (Yeğenimi getirmek istiyorum”, dedi.)
- She said she wanted to bring her niece.“ (Yeğenini getirmek istediğini söyledi)

Gördüğünüz gibi I zamiri, dolaylı anlatımda she olarak değişmiştir.

Aşağıdaki tabloda, geçmiş zamanda dolaylı anlatımda zaman değişiklikleri gösterilmiştir. Dikkat ettiğiniz gibi, doğrudan anlatımda kullanılan zaman, dolaylı anlatımda bir adım geri gitmektedir.

Ekran Alıntısı.PNG

İngilizce bir cümleyi dolaylı olarak aktardığımız zaman, cümle içindeki bazı kelimeler değişir. Bu değişim, cümledeki anlamın bozulmaması için yapılır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

- Joseph said; "I will go to İstanbul tomorrow." (Joseph; "Yarın istanbul'a gideceğim," dedi.")


Yukarıdaki cümlenin 10 Mayıs gününde söylendiğini varsayalım. 14 Mayıs günü, yukarıdaki cümleyi başka birisine aktaran bir kimse, anlamın bozulmaması için "yarın" kelimesini değiştirmek zorundadır.

- Amelie said that he would go to İstanbul the next day. (Amelie, bir sonraki gün İstanbul'a gideceğini söyledi.)

Eğer yukarıdaki cümledeki "yarın" kelimesini aynen kullanırsak, yani;

- Jessica said that he would go to İstanbul tomorrow. (Jessica yarın İstanbul'a gideceğini söyledi.)
dersek, Jessica'nın 15 Mayıs tarihinde İstanbul'a gideceğini söylemiş oluruz. Halbuki Jessica'nın İstanbul'a gitme tarihi 11 Mayıs'tır. Eğer bu cümle 11 Mayıs başka birisine aktarılırsa, "yarın" kelimesi, "bugün" olarak değiştirelibilir.
Başka bir örnek daha verelim,
- Kevin said; " I like this city." (Kevin, "Bu şehri seviyorum." dedi.)
Yukarıdaki cümleyi kuran kişinin, o anda New York'ta olduğunu varsayalım. Daha sonra İstanbul'da bu cümleyi aktaran kişi;
- Kevin said that he liked that city. (Kevin o şehri sevdiğini söyledi)
şeklinde aktarmak zorundadır. Eğer "this" kelimesi değiştirilmezse, dolaylı cümle İstanbul'da kurulduğu için, Kevin'in İstanbul'u sevdiği anlamı çıkar ve cümle bozulur.

Aşağıda zaman zarflarında meydana gelen değişikler, bir tablo halinde verilmiştir.
Ekran Alıntısı1.PNG
 
Üst